22 lipca 2021 r. – XXI Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato – Łukasz Mosur (organy) i Gabriela Wodiczko-Mosur (sopran) Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

22 lipca 2021 r. – XXI Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato – Łukasz Mosur (organy) i Gabriela Wodiczko-Mosur (sopran)

XXI Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato – Łukasz Mosur (organy) i Gabriela Wodiczko-Mosur (sopran), fot. T. Beliński

Drugi w kolejności koncert tegorocznej edycji Salezjańskiego Lata odbył się w Kościele Salezjanów.

Przybyłych melomanów przywitał Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Zenon Latawiec SDB. Do muzycznego spektaklu wprowadził i kolejne części koncertu zapowiadał Dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Ślusarczyk. Dla wiernej, festiwalowej widowni, która „wędruje” za artystami od koncertu do koncertu, przemierza trasę między Zamkiem Kazimierzowskim a kościołami Salezjanów i Karmelitów, wystąpiła para artystów – małżonkowie Łukasz Mosur (organy) i Gabriela Wodiczko-Mosur (sopran).

W repertuarze tego wieczoru znalazły się utwory takich kompozytorów jak: D. Buxtehude, J. S. Bach, F. Liszt, J. Brahms.

Łukasz Mosur – organy
Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego (studia licencjackie). Studia drugiego stopnia (master of music) ukończył z wyróżnieniem w Musikhochschule w Lubece w klasie organów prof. Franza Danksagmüllera. Studia trzeciego stopnia (Konzertexamen) ukończył w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu w klasie prof. Pietera van Dijka, również uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Łukasz Mosur jest asystentem w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Prowadzi także zajęcia w Zakładzie Muzyki Organowej i Sakralnej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kaliszu. Jest laureatem konkursów: I nagroda na konkursie organowym odbywającym się w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, IV nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Organowym „Mendelssohn-Eben” w Krakowie, II nagroda na II Akademickim Konkursie Organowym „Romuald Sroczyński in Memoriam” w Poznaniu, II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Jana Kucharskiego w Łodzi, II nagroda oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie kompozycji kompozytorów litewskich na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. M. K. Ciurlionisa w Wilnie (Litwa), II nagroda specjalna na konkursie Possehl–Musikpreis w Lubece (Niemcy). Za swe osiągnięcia otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Do najważniejszych zaliczyć można nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium fundacji Ad infinitum, stypendium DAAD Matching-Fund, stypendium Dr. Felix Hinrichsen-Stiftung, stypendium JM Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (dwukrotnie). Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Gerharda Weinbergera, Haralda Vogla, Bernharda Gfrerera, Daniela Rotha, Johna Butta, Guy Boveta, Joachima Grubicha, Gerharda Gnanna, Jacquesa Oortmerssena, Michaela Radulescu, Christopha Bosserta, Zsigmonda Szathmáry. Jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz historycznych organów Hansa Hummla w Olkuszu. W Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej prowadzi swoją autorską audycję na temat organów i muzyki organowej zatytułowaną Zacznij od Bacha. Jako solista i kameralista aktywnie koncertuje w kraju i poza jego granicami.

Gabriela Wodiczko-Mosur  – sopran
Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. Henryka Melcera w Kaliszu w klasie śpiewu solowego, studia na wydziale wokalno–aktorskim w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, tam również studiowała teorię muzyki na wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki. Ponadto studiowała edukacje muzyczną o specjalności dyrygentura chóralna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. W trakcie nauki doskonaliła swoje umiejętności biorąc udział w licznych warsztatach wokalnych prowadzonych przez cenionych specjalistów. Mimo swojego młodego wieku z sukcesem brała już udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych m.in.: w koncertach z cyklu Salon artystyczny Henryka Melcera, edukacyjnych koncertach Muzyczne podróże oraz w wielu przedstawieniach jak np.: opera komiczna W. A. Mozarta Bastien und Bastienne, opera Jaś i Małgosia EngelbertaHumperdinck’a, Śpiewnik Pana Moniuszki czy Muzyczna Włoszczyzna czyli opera włoska. W Ogólnopolskim Teatrze Muzycznym Futryna występowała jako solistka w widowisku operowym Małgorzata, które gościło na scenach całego kraju.
 

Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
fot. Tomasz Beliński