Bardzo Młoda Kultura - Podkarpackie 2023-2025 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Bardzo Młoda Kultura - Podkarpackie 2023-2025

Plakat

Centrum Kulturalne w Przemyślu - koordynator wojewódzki zaprasza do udziału w programie Bardzo Młoda Kultura - Podkarpackie 2023-2025

Opis zadania:

Program Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 jest realizowany w całej Polsce przez 11 operatorów w następujących województwach:

 • lubelskim,
 • śląskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • małopolskim,
 • podlaskim,
 • dolnośląskim,
 • świętokrzyskim,
 • mazowieckim,
 • lubuskim,
 • podkarpackim,
 • zachodniopomorskim.

Operatorzy zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym. Centrum Kulturalne w Przemyślu znalazło się wśród beneficjentów zadania i jest operatorem w województwie podkarpackim. Instytucją nadrzędną i koordynatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Podkarpackie.

Cel programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 

 • rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze;
 • wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności;
 • wzmacnianie więzi i rozwój współpracy lokalnych wspólnot w celu zachowania ciągłości w przekazie kodu kulturowego pomiędzy pokoleniami;
 • rozwój kompetencji osób dorosłych współpracujących z młodzieżą oraz upowszechnienie wiedzy wynikającej z doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w realizację Programu.

Adresaci BMK:

 • instytucje kultury i edukacji;
 • placówki samorządowe;
 • stowarzyszenia, kluby, towarzystwa, koła (w tym także Koła Gospodyń Wiejskich);
 • fundacje, grupy NGO;
 • związki wyznaniowe, parafie;
 • ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym także specjalne oraz prowadzone przez osoby duchowne);
 • instytucje przyrodnicze i ochrony środowiska;
 • muzea, izby pamięci.

Dofinansowanie obejmuje następujące działania w ramach Programu BMK:

 • spotkania informacyjno-sieciujące (w wybranych miejscowościach województwa tak, aby ułatwić wszystkim adresatom dostęp do informacji), odbędą się w marcu i kwietniu 2024,
 • warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, od kwietnia do października 2024,
 • realizacja projektów przez partnerów lokalnych wyłonionych we wcześniejszym konkursie, mających na celu rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze,

Regulamin Konkursu otwartego na partnerstwa lokalne będzie ogłoszony w kwietniu, Partnerzy, którzy przejdą przez konkurs oraz przeprowadzą diagnozę potrzeb młodzieży związanych z uczestnictwem w kulturze, będą realizować inicjatywy lokalne - realizacja przewidziana jest od lipca do października 2024.

Partnerstwa są dowolne, np. parafia z domem kultury lub koło gospodyń ze szkołą czy stowarzyszenie z parkiem krajobrazowym. Istotne jest zaangażowanie młodzieży i jej współtworzenie działań związanych z kulturą,

- Podkarpacka Giełda Dobrych Praktyk (w siedzibie operatora lub partnerów); zaproszone będą podmioty, które zrealizowały najciekawsze projekty - przełom października/listopada 2024,

- wydawnictwa podsumowujące każdy rok Programu BMK na Podkarpaciu.

Dodatkowe informacje dostępne na oficjalnje stronie proramu www.bmk-ck.pl

Koordynacja projektu - Konsultacje merytoryczne Sylwia Błaut-Kowalczyk – s.blaut@ck.przemysl.pl, tel. 16 678 20 09 w. 503, tel. kom. 537 808 553.