Było cymbalistów wielu… 38. Spotkania Cymbalistów – czytaj z PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Było cymbalistów wielu… 38. Spotkania Cymbalistów – czytaj z PIK

Kapela Zastawnych z Brzostku, Nagroda Grand Prix, fot. R. Cichowski

W dniach 7–8 grudnia 2019 r. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie już po raz 38. zorganizował Spotkania Cymbalistów. To dwudniowe święto muzyki odbywa się zawsze początkiem grudnia i gromadzi cymbalistów z całej Polski.

Spotkania te odbywają się od 1981 r., mają swoją tradycję i wielką renomę, są jedyną w Polsce imprezą, która prezentuje możliwości instrumentu, jakim są cymbały. Jest to też doskonała okazja do wszechstronnego zapoznania się z tym unikalnym instrumentem oraz integracji – dalej dość nielicznego w skali kraju – grona cymbalistów. Województwo podkarpackie jest najlepszym miejscem do prezentowania muzycznych umiejętności cymbalistów, ponieważ tutaj przetrwała tradycyjna ciągłość gry na tym instrumencie. Na scenie prezentują się trzy pokolenia cymbalistów – najmłodsza uczestniczka w tym roku miała 7 lat, a najstarszy uczestnik 83 lata.

Impreza umożliwia też pokazanie ludowych wirtuozów gry na cymbałach, jako mistrzów tradycyjnej muzyki ludowej. Dodatkowo w konkursie solistów-cymbalistów uczestnicy prezentują jeden utwór muzyki popularnej, co przyczynia się do zaprezentowania cymbałów nie tylko, jako archaicznego instrumentu, ale pozwala odkryć go i jego możliwości na nowo w nowoczesnych aranżacjach.

W tym roku jury w składzie: dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog, przewodnicząca jury, dr hab. Mariola Tymochowicz – etnolog, Janusz Jaskulski – etnolog, etnomuzykolog oraz Piotr Krupski – muzyk, kompozytor, wysłuchało i oceniło w dwóch kategoriach: 27 solistów i 15 kapel, z 3 województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, które w swoim składzie mają cymbały

Pierwszego dnia prezentowali się soliści w trzech kategoriach wiekowych (kat. I: 6–14 lat, kat. II: 15–30 lat, kat. III: powyżej 30 lat). Drugiego dnia zaprezentowały się kapele. Kategoria ta angażuje coraz liczniejszą grupę twórców muzyki ludowej oraz prezentuje piękne współbrzmienie cymbałów z innymi instrumentami.

W tym roku wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni. Pierwsze miejsce w kategorii solistów zajęli: Anna Rydzik z Grodziska Dolna (kat. dzieci), Szymon Tadla ze Szklar oraz Jakub Czapla z Dębicy (kat. młodzież), Stanisław Tadla ze Szklar (kat. dorośli). W kategorii kapel z cymbalistami Nagrodę Grand Prix zdobyła Kapela Zastawnych z Brzostku.

Jury z zadowoleniem podkreśliło trwałość praktyki gry na cymbałach, przekaz międzypokoleniowy i pielęgnację repertuaru tradycyjnego z jednoczesnym wykorzystaniem instrumentów w klasycznych i współczesnych melodiach i aranżacjach. Zauważyło także, że na uwagę zasługują również same instrumenty – obok cymbałów stuletnich pojawiły się instrumenty powstałe w ciągu ostatniego roku, wykonane co ważne przez muzyków z Podkarpacia. Jury podkreśliło również znaczenie rodzinnego muzykowania w kapelach (Kapela Ludowa Warzanie z Wary, Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny, Kapela z Ełku, Kapela Zastawnych z Brzostku). Interesującym dopełnieniem nurtu tradycyjnego były kapele folkowe z cymbałami (Zespół Folkowy Karczmarze z Rzeszowa oraz Zespół Opa Cupa z Rzeszowa).

Licznie zgromadzeni widzowie mogli podziwiać unikatową w skali kraju muzykę. Oprócz rywalizacji konkursowej, wymiany doświadczeń i nowych znajomości, widzom i uczestnikom występy mają przypomnieć o ochronie bogatych tradycji ludowych naszego kraju. Dodatkowo po przesłuchaniach konkursowych, w oczekiwaniu na werdykt Jury, mogliśmy podziwiać wspólne muzykowanie wszystkich cymbalistów i kapel, co jest najlepszym przykładem wspaniałej ludowej zabawy oraz istotą Spotkań.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Zarządu Województwa Podkarpackiego za przyznanie środków finansowych na realizację imprezy, która ma ogromne znaczenie dla pielęgnowania polskiego dziedzictwa kulturowego w skali kraju i regionu. Dziękujemy także Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w tym roku również wsparło finansowo Spotkania Cymbalistów.

                                                                                         Maria Kula