Confetti i zabawa. Oficjalne otwarcie Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Confetti i zabawa. Oficjalne otwarcie Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie

Otwarcie Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie, materiały organizatora

W Krośnie, dzięki wsparciu z programu „Rozwój lokalny”, powstało Centrum Aktywności Młodzieży. Piwnice zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 6 mają być miejscem spotkań, realizacji inicjatyw, rozwijania pasji i wymiany doświadczeń.

Krośnieńska młodzież długo czekała na swoje miejsce na Rynku. 10 września o godz. 10:10 zostało oficjalnie otwarte. To Centrum Aktywności Młodzieży, które będzie działać w piwnicach zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 6. Prowadzą do niego schody z płyty rynku, którymi można dostać się także do sąsiedniej piwnicy PodCieniami, należącej do Muzeum Rzemiosła.

Na 200 metrach kwadratowych urządzono m.in. sale: audiowizualną ze sceną, spotkań (kawiarenkę), warsztatową, galeryjną z kącikiem bibliotecznym. Mają być wykorzystywane na kameralne koncerty, pokazy filmów, wystawy artystów młodego pokolenia, spotkania i zajęcia warsztatowe.

- Do końca marca przyszłego roku planowane jest bardzo dużo wydarzeń – sześć koncertów, siedemnaście warsztatów z czego pięć będzie w tematyce zaproponowanej przez młodzież, sześć pokazów filmowych, dwanaście wernisaży wystaw lokalnych artystów, Ogólnopolska Giełda Projektów, Ogólnopolskie Forum Rad Młodzieżowych oraz Młodzieżowy TEDx - wylicza Alicja Menet, tutorka w CAM.

W organizację dwudniowych wydarzeń, które inaugurują działalność Centrum Aktywności Młodzieży, włączyła się Społeczna Rada Młodzieży. - To ona będzie kształtować zasady działania tego wyjątkowego miejsca na co dzień - mówi Ewelina Jurasz, dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych, które administruje CAM.

Piotr Przytocki, prezydent Krosna przypomina, że adaptacja piwnic była możliwa dzięki współpracy miasta i Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. - Bez wspólnego zdania na ten temat, trudno by było podjąć się tego przedsięwzięcia, tym bardziej, że uczelnia będzie remontować kamienicę nad piwnicami - mówi.

Podkreśla, że udało się stworzyć miejsce dla młodzieży, które będzie aktywizowało wszystkich do działania. - Dziś wypełniamy wolę młodzieży, która wyrażana była podczas warsztatów i licznych dyskusji - mówi.

Kto może korzystać z CAM?

- Każda osoba, która tego potrzebuje, jednak szczególnie zapraszamy osoby w wieku 13 - 25 lat, które chcą spędzać czas przed lub po lekcjach w twórczej atmosferze, mają pomysły na działania artystyczne lub społeczne, jest im bliska idea miejsca i chcą je współtworzyć, szukają wsparcia w samorozwoju lub rozwoju zainteresowań i pasji - mówi Ewelina Jurasz.

W uroczystościach oficjalnego otwarcia i przecięciu wstęgi wzięła udział wiceszefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Zwróciła uwagę, że Centrum Aktywności Młodzieży jest odpowiedzią na potrzeby młodych mieszkańców i mieszkanek miasta, którzy chcą zaangażować się w życie lokalnej społeczności.

- To przestrzeń kreowana dla młodzieży i wspólnie z nią. Takie zaangażowanie jest fundamentem pod budowę społeczeństwa obywatelskiego - mówi wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zaznacza, że poprzez zajęcia w Centrum młodzi ludzie będą mogli odkryć swoje mocne strony, wyznaczać cele i realizować swój potencjał.

Ewelina Jurasz dodaje, że w CAM będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji tutorskich dedykowanych młodzieży.

- To forma wsparcia „przewodnika”, który porozmawia z młodym człowiekiem, wysłucha go, czasem udzieli porady, ale zwykle po prostu obdarzy zrozumieniem – tłumaczy dyrektorka BWA.

Dodaje, że taka osoba w zaufaniu może wspierać na przykład w rozwoju osobistym i ścieżce zawodowej czy edukacyjnej.

Centrum Aktywności Młodzieży otwarte będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w sobotę od godz. 12:00 do 18:00.

- Godziny i dni mogą z czasem ulec zmianie, gdy dostrzeżemy inne potrzeby grupy docelowej - podkreśla Ewelina Jurasz.

Przedsięwzięcie "Sami o Sobie" - utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży jest częścią projektu "Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” na który Beneficjent - Gmina Miasto Krosno, uzyskał dotację w wysokości 17 365 786,37 PLN realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców, zgodne z hasłem, które stanowi nadrzędną narrację funduszy norweskich – „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.  


Urządzenie Centrum Aktywności Młodzieży w piwnicach kamienicy Rynek 6 kosztowało 4,4 mln zł. 2 mln to dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego, 300 tys. zł – dotacja z budżetu państwa i 2,1 mln zł – wkład z budżetu Krosna.