Działacze i mecenasi kultury docenieni Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Działacze i mecenasi kultury docenieni

Wręczenie nagród dla działaczy kulturalnych oraz mecenasów kultury, fot. JDK

W Jasielskim Domu Kultury 13 stycznia br. wręczono nagrody dla działaczy kulturalnych oraz mecenasów kultury.

Nagrody Miasta Jasła

Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są od 2001 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Jasła. Otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze środowiskiem jasielskim, za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury.

Kapituła Nagrody Miasta Jasła przyznała Nagrodę Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury dla:

  • Bogusława Banasia,
  • Pétera Erőssa,
  • Romana Frodymy,
  • Heleny Gołębiowskiej,
  • Renaty Osikowicz-Wyroby.

Bogusław Banaś

To wieloletni promotor w zakresie rozwijania i promowania kultury ludowej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Inicjator i założyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Jaślanie”. Realizator projektów artystycznych, wraz z zespołem „Jaślanie” brał udział w wielu koncertach w kraju oraz poza jego granicami promując polski folklor i przypominając kulturowe tradycje muzyczne.

Péter Erőss

Od 50 lat związany z Polską i Jasłem, wierszopisarz, tłumacz, konsultant i przewodnik wspierający Polaków w poznawaniu Węgier, a Węgrów w odkrywaniu piękna Podkarpacia. Z wielkim zaangażowaniem dzieli się z mieszkańcami Jasła swoją miłością do poezji oraz do kultury węgierskiej. Wspiera również działania Jasła w zakresie współpracy międzynarodowej z węgierskimi miastami partnerskimi.

Roman Frodyma

Przewodnik beskidzki, zasłużony działacz PTTK, honorowy przewodnik GOT, strażnik przyrody, przewodnik turystyki pieszej i górskiej, opiekun zabytków. Prowadzi działania na rzecz ratowania zapomnianych miejsc spoczynku żołnierzy I wojny światowej na terenie dawnej Galicji. Brał udział w terenowych manewrach kadry oficerskiej w Beskidzie Niskim. Za swoja działalność został odznaczony w Wiedniu Złotym Krzyżem Honorowym Austriackiego Czarnego Krzyża i polskimi medalami Komisji Opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej.

Helena Gołębiowska

Wieloletni dyrektor Jasielskiego Domu Kultury, instruktor teatralny. Od ponad 30 lat związana ze światem kultury. Propaguje i uczy dzieci kultury żywego słowa poprzez prowadzenie Szkoły Recytatora, Sceny Słowa, kół recytatorskich dla dzieci i młodzieży. Za swoją pracę na rzecz upowszechniania kultury otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. W tym odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Renata Osikowicz-Wyroba

Wieloletnia dyplomowana nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jaśle, a od 2017 r. również dyrektor tej placówki. Dzięki jej zasługom szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt i nowe instrumenty muzyczne oraz powierzono szkole przeprowadzanie Regionalnych Przesłuchań Instrumentów Dętych Blaszanych Szkół Muzycznych I stopnia. Cechuje ją dbałość o wysoki poziom nauczania. Absolwenci szkoły odnoszą sukcesy, otrzymują prestiżowe nagrody i stypendia.

Tytuł „Mecenas Kultury” został ustanowiony przez Jasielski Dom Kultury w celu uhonorowania przedstawicieli środowisk gospodarczych i biznesowych, które wspierają jasielską kulturę. Statuetki Mecenasa Kultury przyznawane są w Jaśle od 2003 roku.

UMJ, JDK