Fotorelacja z wernisażu wystawy fotografii Jerzego Wygody Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Fotorelacja z wernisażu wystawy fotografii Jerzego Wygody

Fotorelacja z wernisażu wystawy fotografii Jerzego Wygody, fot. WDK

W Galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 18 października 2022 r. odbył się wernisaż wyjątkowej wystawy fotografii Jerzego Wygody, która zorganizowana została w 1. rocznicę śmierci Artysty.

Wystawa fotografii Jerzego Wygody upamiętnia wieloletnią twórczość tego artysty. Na wystawie zaprezentowany został przekrój działalności artystycznej obejmującej 70 lat - od kształtowania się talentu w latach 50. ubiegłego wieku, aż po ostatnie fotogramy pochodzące z 2021 roku. Prócz fotografii analogowych i cyfrowych ekspozycję wzbogacą dyplomy oraz inne pamiątki dokumentujące fotograficzną drogę śp. Jerzego Wygody.

Ekspozycja będzie czynna w Galerii WDK do dn. 2 listopada 2022 r.

Jerzy Wygoda – wybitny artysta fotografik, działacz społeczny, członek i założyciel Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców. Urodził się 24 sierpnia 1936 r. w Warszawie. Po wojnie osiadł wraz z rodzicami w Przeworsku, gdzie uczęszczał do szkoły i w 1954 roku zdał maturę. Dyplom magistra inż. budownictwa lądowego uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 1962 roku. Od tego czasu pracą i miejscem zamieszkania związany był z Rzeszowem. W 1980 r. zdobył uprawnienia instruktora fotografii kategorii 1. nadane przez Ministra Kultury i Sztuki. Rok później, po zdaniu egzaminu dyplomowego, tytuł mistrza w zawodzie fotograf. W roku 1988 ukończył Fakultatywne Studium Pedagogiczne przy Politechnice Rzeszowskiej, zaś pięć lat później (1993 r.) studia w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie.

Jerzy Wygoda był autorem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Brał udział w fotograficznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając kilkadziesiąt nagród oraz wyróżnień. Swoje fotografie autorskie eksponował również na wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Za twórczość fotograficzną oraz za swój wkład w rozwój fotografii i działalność w środowisku fotograficznym otrzymał liczne nagrody, medale i odznaczenia, między innymi: Złoty Medal „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”, Medal 150-lecia Fotografii, odznakę „Zasłużony dla Fotografii Polskiej” a także srebrny i brązowy medal Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych „za twórczość artystyczną w fotografii”.

Wśród prac artysty na szczególną uwagę zasługują fotografie przedstawiające podkarpacką rzeczywistość. Tematem, który często pojawiał się w twórczości artysty to stare, często zapomniane cmentarze wojenne. Artysta z niezwykłą uwagą fotografował cmentarze, a tym samym przekazał potomnym wycinek przeszłości, o której niewątpliwie powinniśmy pamiętać.

Oprócz fascynacji fotografią krajoznawczą, w dorobku Jerzego Wygody możemy podziwiać także fotografię dokumentacyjną i fotoreportażową. Mimo tak dużej różnorodności gatunkowej w pracach artysty możemy uchwycić jedno przesłanie, charakteryzujące i wyróżniające jego twórczość, a jest nim optymistyczne spojrzenie na świat i codzienność.

W swojej pracy Jerzy Wygoda posługiwał się zarówno fotografią w klasycznym wydaniu jak również stosował techniki fotografii cyfrowej i komputerowej obróbki zdjęć. Artysta przez wiele lat współpracował m.in. z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, Rzeszowskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym, Galerią Miasta Rzeszowa, Fundacją Rzeszowską, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oraz licznymi instytucjami upowszechniającymi sztukę fotografii w Polsce.

Jerzy Wygoda zmarł 18 października 2021 r.

Więcej informacji oraz zdjęcia artysty zamieszczono na stronie internetowej  http://projekty.wimbp.rzeszow.pl/wygoda/