Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez samorząd województwa został rozstrzygnięty! Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez samorząd województwa został rozstrzygnięty!

Zdjęcie Marszałka Władysława Ortyla, źródło: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UWMP

II już edycja Konkursu prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” – edycja 2020 została rozstrzygnięta. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił laureatów i wyróżnionych.

Zgłoszonych zostało 16 prac dyplomowych. Rozprawy magisterskie, inżynierskie, bądź licencjackie organizatorzy podzielili na kategorie konkursowe.

 1. W kategorii prac dyplomowych prezentujących kulturę̨, historię, dziedzictwo materialne, niematerialne, naturalne, aktywność́ społeczną, sylwetki mieszkańców oraz inne aspekty, które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na jego pamięć, specyfikę i krajobraz kulturowy, przyznano następujące nagrody:
 • Bartoszowi Jaworowi – laureatowi konkursu, za pracę „Klarnet i jego rola  w zespole ludowym na przykładzie wybranych regionów etnograficznych Polski południowo-wschodniej” obronioną na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. zł.
 • Joannie Jęczalik – wyróżnionej, za pracę „Fotografia w latach 70. i 80. XX wieku  w Rzeszowie. Na przykładzie Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego” obronioną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Autorka wyróżnionej pracy otrzymała nagrodę w wysokości tysiąca złotych.
 1. W kategorii prac dyplomowych omawiających w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego, współczesne idee  w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, jego potencjał rozwojowy (zwłaszcza w zakresie inteligentnych specjalizacji), innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które są w stanie poprawić jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój regionu, przyznano następujące nagrody:
 • Ewelinie Tekieli – laureatce konkursu, za pracę „Projekt koncepcyjny zagrody edukacyjnej w Nowinach Horynieckich” obronioną na Politechnice Krakowskiej. Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych.
 • Anecie Czekaj – wyróżnionej za pracę: „Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej” obronioną na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Nagroda to 3 tysiące złotych.
 • Urszuli Król – wyróżnionej za pracę: „Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych” obronioną na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Nagroda w wysokości tysiąca złotych.

W ocenie zgłoszonych do Konkursu prac dyplomowych członkowie Kapituły kierowali się stopniem realizacji celów konkursowych, analizując przede wszystkim oryginalność tematu, kontekst regionalny, innowacyjne i interdyscyplinarne podejście oraz walor społeczny prezentowanej tematyki.

W 2020 r. Kapituła Konkursu obradowała w składzie:

 • Robert Godek – Przewodniczący, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
 • Mateusz Werner – Wiceprzewodniczący, kierownik oddziału w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
 • Wioletta Rejman – Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
 • Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
 • Waldemar Rataj – Pełnomocnik Województwa Podkarpackiego ds. projektu strategicznego „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”, p.o. Dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
 • Tomasz Michalski – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury  w Rzeszowie ds. Podkarpackiego Centrum Nauki.

Przebieg II edycji Konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” potwierdził rosnące zainteresowanie tą inicjatywą ze strony studentów i uczelni. Wysoki poziom zgłoszonych prac oraz wyniki konkursu potwierdzają natomiast bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu i szeroki potencjał jego możliwości rozwojowych. Studenci podejmujący w swoich rozprawach tematykę związaną z Podkarpaciem udowadniają głębokie rozumienie zróżnicowanych potrzeb i wyzwań swoich wspólnot lokalnych, regionu i ojczyzny.

 Pula nagród w konkursie wyniosła 15 tys. złotych.

Organizatorzy konkursu dziękuję podkarpackim uczelniom za pomoc w jego promocji i możliwość dotarcia do swoich studentów.

Żródło: https://www.podkarpackie.pl/