Miłość jest poezją – Baczyński w Jaśle Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Miłość jest poezją – Baczyński w Jaśle

Plakat

Jasielski Dom Kultury uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Miłość jest poezją – Baczyński w Jaśle” z programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Zadanie będzie realizowane od kwietnia do września br.

W ramach projektu „Miłość jest poezją – Baczyński w Jaśle” odbędą się:
 1. Warsztaty językowe dla młodzieży „Co się chowa w metaforze”,
 2. Warsztaty teatralne dla młodzieży, zwieńczone widowiskiem plenerowym (opowiadania, wiersze Baczyńskiego adresowane do Anny Żelazny z Jasła),
 3. Terenowa gra literacka,
 4. Mural na budynku przy ul. K. K. Baczyńskiego w Jaśle,
 5. Nagranie widowiska plenerowego.

Projekt skierowany jest głównie do młodzieży szkolnej i dorosłych, a koncentruje się na młodzieńczej twórczości Baczyńskiego, związanej z przeżywaniem niespełnionej miłości do sympatycznej jaślanki.

Zasadniczym jego celem jest popularyzowanie wczesnego dorobku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i uczynienie go składnikiem życia kulturalnego jaślan. Kolejne cele to:

 • wzmocnienie oraz integracja lokalnej wspólnoty,
 • edukacja,
 • zdobywanie nowych ciekawych doświadczeń i rozwijanie kompetencji odbiorców kultury.

Cele te zostaną osiągnięte przez:

 • warsztaty językowe i teatralne,
 • film,
 • projekcję artystyczną (mural),
 • grę literacką 
 • działania on-line.

Warsztaty językowe i teatralne dadzą możliwość rozwoju kompetencji językowych młodzieży i pozwolą uwrażliwić uczestników na piękno słowa. Analiza wybranych miłosnych utworów, ze szczególnym uwzględnieniem metafor, będzie inspirować i prowokować do własnej aktywności oraz kreatywności leksykalnej, a ostatecznie utrwali i poszerzy wiedzę na temat metafory personalnej i pojęciowej, zapewni poznanie narracyjnej roli metafory oraz pogłębi znajomość biografii poety – Kolumba. Ponadto warsztaty językowe przybliżą memy, jako gatunek wypowiedzi internetowych oraz pokażą jak stworzyć komunikaty obrazkowe związane z Baczyńskim.

Z kolei udział w warsztatach teatralnych da młodzieży szansę wykorzystana swojego potencjału aktorsko-wokalnego i rozwinięcia sztuki artystycznego mówienia. Młodzi ludzie odkryją umiejętności inscenizacyjne oraz wartość pracy w zespole. Poddane analizie i interpretacji utwory Baczyńskiego zostaną następnie wykorzystane, jako materiał do gier, zabaw słownych i improwizacji teatralnych. Staną się inspiracją twórczą i podstawą opracowania scenariusza i spektaklu. Zwieńczeniem warsztatów będzie plenerowe widowisko, przygotowane w oparciu o teksty warsztatowe.

W terenowej grze literackiej, na którą złoży się 9-10 różnorodnych zadań (gry, puzzle, zagadki językowe itp.) będą mogli wziąć udział mieszkańcy Jasła i ich goście zainteresowani postaciami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Anny Żelazny. Będą oni musieli przejść wyznaczoną trasę, której długość i różnorodność uwzględni wiek oraz liczbę uczestników.

Długofalowymi efektami projektu będą: mural nawiązujący do życia i twórczości Baczyńskiego, wykonany przez profesjonalnego artystę we współpracy z młodzieżą uczestniczącą w warsztatach oraz film dokumentujący widowisko teatralne. Będzie on służył, jako materiał edukacyjny, rozpowszechni wiedzę na temat związków poety z Jasłem.

(JDK)