Minigranty dla dużej kultury Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Minigranty dla dużej kultury

Plakat

Dom Kultury SCK w Mielcu zaprasza mieszkańców Mielca do udziału w konkursie inicjatyw kulturalnych pn. „Ja w mieście” - minigranty Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

Zgłoszone projekty muszą spełniać warunki określone w regulaminie konkursu, .m.in. wpisywać się w zakres szeroko pojętej działalności kulturalnej, być autorskim pomysłem wnioskodawcy, odpowiadać potrzebom określonej grupy odbiorców, wynikać z konkretnych potrzeb. Projekt musi być realizowany na terenie Mielca. Inicjatywa będzie realizowana przy współpracy z Domem Kultury SCK w Mielcu.

Organizator konkursu przeznaczył na małe granty 10 tys. zł. Planuje dofinansowanie od 2 do 5 zgłoszonych inicjatyw, a maksymalna wartość jednego grantu to 5 tys. zł.

Autorskie projekty mogą zakładać różne formy realizacji: warsztaty, wykłady, spotkania, koncerty, imprezy plenerowe. Organizator konkursu zastrzega jednak, aby każdy z projektów aspirujących do grantów był m.in. ogólnodostępny i nieodpłatny. Do konkursu mogą przystąpić zarówno osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, jak również grupy nieformalne.

Celem konkursu jest wzmacnianie partnerskich relacji między Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu a lokalną społecznością. Organizator chce wesprzeć te niekomercyjne inicjatywy kulturalne, które będą w stanie zaangażować mieszkańców Mielca. Ogłoszenie naboru wniosków zaplanowano na 15 maja. Terminem końcowym składania wniosków jest 12 czerwca (do godz. 15). Zebranie 5-osobowej Kapituły Konkursowej i ocena wniosków odbędzie się w czerwcu 2023 r. Decyzja Kapituł Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zwycięskie projekty muszą być zrealizowane między 26 czerwca a 31 października.

Dom Kultury SCK w Mielcu przewiduje zorganizowanie wstępnych konsultacji dla chętnych do udziału w konkursie. Konsultacje odbędą się 27 maja o godz. 14 w sali kameralnej SCK w Mielcu (Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec)

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na www.kultura.mielec.pl oraz www.domkultury.mielec.pl