Młodzi muzycy wydali swój dwupłytowy album na cymbałach rzeszowskich – czytaj z PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Młodzi muzycy wydali swój dwupłytowy album na cymbałach rzeszowskich – czytaj z PIK

Okładka albumu

Ukazał się pierwszy w Polsce album młodych cymbalistów pt. Cymbały znane i nieznane pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego – efekt projektu ARTISTIC realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie.

Pierwsza płyta zawiera 21 tradycyjnych utworów ludowych, płyta druga to cykl 14 kompozycji i aranżacji utworów rozrywkowych, popularnych i klasycznych. Nagrania odbywały się w czerwcu w Studio Koncertowym im. Tadeusza Nalepy Polskiego Radia Rzeszów.

Płytę można odebrać w Ośrodku Kultury Grodzisko Dolne, tel.: 17 243 61 41, e-mail: gok@grodziskodolne.pl. Egzemplarz bezpłatny.

Album, stworzyli młodzi ludzie związani z Kapela Grodziszczoki i Ośrodkiem Kultury z gminy Grodzisko Dolne (powiat leżajski). Kapela powstała w połowie lat 60. w roku 1965 z inicjatywy Władysława Dubika – kierownika biblioteki w Grodzisku Dolnym. Od 2014 r. trwa fascynująca przygoda młodych ludzi z muzyką ludową. Dzisiaj to już kolejne pokolenie muzyków w regionie podtrzymujących tradycję gry na cymbałach. Michał został wtajemniczony w sekrety cymbał przez nieżyjącego już Edwarda Markockiego, jednego z najbardziej zasłużonych cymbalistów w regionie.

Całkowity koszt zadania: 5820,36 zł, w tym:

  • Ośrodek Kultury: 2.120,36 zł
  • Wpłaty darczyńców: łącznie:  2.900,00 zł
  • Operatorzy finansowi: 1600 zł

Album w składzie: Nad albumem pracowali młodzi muzycy: rodzeństwo Rydzik - Michał (28 l.), Agnieszka (22 l.), Aleksandra (16 l.) i Anna (14 l.) oraz Piotr Markocki (25 l.).

Album utworów ludowych i współczesnych.

Cymbały znane i nieznane to album, który proponuje zupełnie nowe, unikalne brzmienie współczesnym hitom, klasycznym kompozycjom oraz pieśniom ludowym. W ramach projektu został wydany 2-częściowy album, który ukaże bogactwo i różnorodność tradycyjnych utworów muzycznych granych w Grodzisku Dolnym i okolicach. Album posiada znamiona encyklopedii muzycznej dawnej wsi podkarpackiej w odniesieniu do różnych grup wiekowych oraz sytuacji życia wiejskiego (codziennego oraz świątecznego). Prezentacje albumowe wieńczą tradycyjne utwory ludowe oraz aranżacje utworów rozrywkowych, popularnych i klasycznych znanych wszystkim z list przebojów.

„Album ma ogromną wartość edukacyjną i dokumentacyjną ze względu na przekrojowość prezentowanych utworów. Jego celem jest dokumentacja i promocja muzycznej kultury ludowej, promocja niematerialnego dziedzictwa kulturalnego Podkarpacia, a przede wszystkich zachowanie i zaprezentowanie cymbałów jako instrumentu uniwersalnego”Małgorzata Kilian, koordynator projektu ARTISTIC.

Na płycie znajduje się łącznie 35 melodii, w tym 21 z repertuaru tradycyjnego (galopki, tramle, krakowiaki, oberki, sztajery) oraz 14 utworów rozrywkowych i popularnych (np. „Despacito”) a także aranżacje muzyki klasycznej (np. „Pożegnanie Ojczyzny” M. K. Ogińskiego). Wszystkie utwory wykonane są na cymbałach rzeszowskich – tradycyjnym dla Rzeszowszczyzny instrumencie ludowym. Utwory zawarte na albumie odtwarzają dawną kulturę muzyczną naszego regionu jak również ukazują cymbały, jako instrument wszechstronny i posiadający spore możliwości wykonawcze. W świetle wielu nurtów muzycznych i współczesnych wskazanie dobrego kierunku i wzorca ma pierwszorzędne znaczenie dla zachowania tradycji. Album jest ogniwem łączącym tradycję i teraźniejszość oraz stanowi materiał edukacyjny dla współczesnych adeptów muzyki.

Do muzyki ludowej, tradycyjnej człowiek dorasta dopiero z wiekiem.

„Na cymbałach gram od 14 roku życia. W ostatnim czasie widzę narastanie mody na instrumenty inne, nietypowe, poszukiwanie nowych brzmień, estetyczne zestawianie kontrastów. Zaprezentowanie tradycyjnych utworów z nowoczesnymi oraz łączenie różnych nurtów muzycznych przynosi ciekawe efekty. Cymbały znane i nieznane to pierwsze tego typu wydawnictwo, dlatego też myślę, że zasługuje ono na uwagę” mówi Michał Rydzik, beneficjent projektu ARTISTIC, muzyk.

Cymbały znane i nieznane

O cymbalistach mówi się, że doskonale potrafią się odnaleźć w każdej sytuacji muzycznej. W zespołach pełnią różne funkcje – uczestniczą w prowadzeniu melodii, wypełniają harmonicznie przestrzeń między głosem melodycznym a basem, a także kształtują warstwę rytmiczną. Wszechstronność instrumentu, a także niepowtarzalna barwa jego długo wybrzmiewających współbrzmień sprawiają, że znakomicie sprawdza się on w grze solowej. Wszystkie utwory znajdujące się na albumie będą z czasem dostępne w sieci za darmo, a dla tych, którzy wzięli udział w zbiórce na ten cel, przygotowany jest wyjątkowy muzyczny pakiet w tym album w wersji fizycznej. Obecnie cymbały są instrumentem ludowym, używanym solowo lub w kapelach na Białorusi, Ukrainie, Węgrzech, w Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Czechach, Austrii i Polsce. Instrument ten posiada wiele swoich odmian. Wymienić możemy cymbały wileńskie, rzeszowskie, białoruskie, węgierskie, huculskie a nawet chińskie.

Kampania crowdfundingowa alternatywą dla pomysłów

„Kampania jest częścią akcji pilotażowej prowadzonej w ramach projektu ARTISTIC, mającej na celu testowanie crowdfundingu jako instrumentu finansowego dla wsparcia projektów dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Projekt ARTISTIC był realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe współfinansowanego z EFRR”dodał menedżer ds. komunikacji projektu.

Alternatywą dla standardowych form pozyskania kapitału jest rozwijające się coraz prężniej zarówno w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie finansowanie społecznościowe (crowdfunding). Dla rozwoju crowdfundingu istotne znaczenie miał kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007–2008. Również w Polsce istnieją platformy pośredniczące w transakcjach crowdfundingowych zachęcające do wsparcia finansowego konkretnych projektów. Finansowanie społecznościowe polega na otwartym zaproszeniu poprzez użycie platformy internetowej do wsparcia finansowego inicjatywy pomysłodawcy w formie darowizny lub w zamian za określoną korzyść. Dzięki temu pomysłodawca trafia ze swoim projektem do wielu darczyńców, którzy mogą być zainteresowani ulokowaniem swoich środków w jego przedsięwzięciu. Konsekwencją tego jest to, że tego typu projekt angażuje zdecydowanie więcej uczestników niż tradycyjne formy finansowania.

Wydanie płyty zostało zrealizowane m.in. w ramach kampanii crowdfundingowej tzw. finansowania społecznościowego. Aktywność pasjonatów muzyki sfinansowała projekt w 48% potrzebnych środków. Szczególne podziękowania dla p. Dawida Fusi  p. Marty Porzuczek i  Zofii Rydzik za najwyższe wpłaty. Pozostała kwota została pokryta z budżetu Ośrodka Kultury Grodzisko Dolne. Wśród darczyńców operatorzy finansowi m.in. Bank Spółdzielczy w Leżajsku.  Zebrane pieniądze od darczyńców zostały przeznaczone na ZAiKS oraz koszty związane z  tłoczeniem albumu.  Całość Projektu zamknęła się w kwocie 5820,36 zł. Koszty realizacji i masteringu zostały pokryte przez Polskie Radio Rzeszów.

„Dzięki przedstawieniu swojego pomysłu na portalu crowdfundingowym od samego początku nasz beneficjent  miał możliwość tworzenia i kształtowania relacji ze swoimi odbiorcami, którzy współfinansowali projekt. Równocześnie dzięki temu, że finansujący od początku niejako obserwują powstawanie produktu, czują się za niego współodpowiedzialni, rośnie w nich świadomość istnienia produktu oraz jego pozytywnego wizerunku. Również zależy im na sukcesie przedsięwzięcia. Co więcej, stają się oni propagatorami projektu, zachwalają go wśród znajomych, przekazują o nim informacje, a tym samym dbają o jego wizerunek” – Małgorzata Kilian, koordynator projektu ARTISTIC.

Fan’page Kapeli Grodziszczoki
YouTube Michał Rydzik

Informacje uzupełniające:

Wybór nagrań, kierownik artystyczny: Michał Rydzik
Nagrania i mastering: Polskie Radio Rzeszów
Producent płyty: Ośrodek Kultury Grodzisko Dolne

Projekt wpierali:

  • Ośrodek Kultury Grodzisko Dolne – producent płyty
  • Polskie Radio Rzeszów – realizacja i mastering
  • „Farba Films - Kacper Leśniewski” – realizacja filmu promocyjnego
  • Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli. Oddział Muzeum Okręgowego – udostępnienie Muzeum do zrealizowania filmu
  • Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – udostępnienie z archiwum fotografii
  • Wojewódzki Dom Kultury – udostępnienie nagrań muzyków z Spotkań Cymbalistów
  • RARR S.A. -  jedna z dwunastu instytucji z ośmiu regionów Europy Środkowej, które w partnerstwie realizują projekt „ARTISTIC”.