Obrzędy weselne Lachów Sądeckich, czyli realizacja pracy dyplomowej w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie

W dniu 22 lutego 2020 r. odbyła się praktyczna realizacja pracy dyplomowej w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Tematem pracy były obrzędy weselne Lachów Sądeckich, przygotowane przez Beatę Borek i Beatę Dutkę.

Ta wyjątkowa uroczystość zgromadziła całą społeczność Studium i gości. Po raz kolejny doświadczyliśmy jak wielką moc mają zakorzenione w naszej tradycji obrzędy.