PCN "Łukasiewicz" z nagrodą I stopnia w konkursie "Budowa Roku 2022" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

PCN "Łukasiewicz" z nagrodą I stopnia w konkursie "Budowa Roku 2022"

PCN "Łukasiewicz" z nagrodą I stopnia w konkursie "Budowa Roku 2022", materiały organizatora

Za realizację przedsięwzięcia, jakim była budowa Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz" w Jasionce Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie otrzymał nagrodę I stopnia w XXXIII edycji Konkursu PZITB "Budowa Rok 2022".

Konkurs promuje najciekawsze w danym roku realizacje w kraju. Jest organizowany od 33 lat przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dzięki bogatej tradycji "Budowa Roku" stała się jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa.

Główna nagroda w tak prestiżowym, ogólnopolskim konkursie jest dla nas potwierdzeniem wysokich walorów obiektu PCN "Łukasiewicz" nie tylko tych związanych bezpośrednio z samą budową i jej terminową realizację w zgodnej współpracy. Komisja konkursowa doceniła zarówno ciekawą architektonicznie bryłę budynku, związany z tym kunszt wykonawców i przyjęte rozwiązania techniczne jak i przede wszystkim funkcjonalność obiektu, jego różnorodną i skomponowaną pod potrzeby strukturę pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Niebagatelną rolę w naszej ocenie miała także idea budowy tego obiektu i cele jakimi służy społeczeństwu realizując misję popularyzacji nauki i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy - mówi Tomasz Michalski - Z-ca Dyrektora WDK d/s Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz"

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 września 2023 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. W Gali wzięli udział reprezentanci przedsięwzięcia budowy PCN “Łukasiewicz” w składzie:

  • Tomasz Michalski – Z-ca Dyrektora WDK d/s Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”
  • Marcin Furtak – Pracownia Projektowa F11 – autor koncepcji i projektu architektonicznego
  • Paweł Kiwak – Warbud S.A. - kierownik kontraktu
  • Maciej Kurowski – Warbud S.A. – kierownik budowy
  • Dariusz Terlecki – Sweco Polska Sp. z o.o. – inżynier kontraktu
  • Lidia Żarowska – WDK w Rzeszowie – kierownik biura projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz" to obiekt wysokości 19,5 m, którego forma architektoniczna nawiązuje kształtem do orbity, sterowca lub helisy DNA. Eliptyczną sylwetkę uzyskano dzięki precyzyjnemu montażowi elementów stalowej konstrukcji, z których każdy był różny od sąsiedniego: inny kąt nachylenia, spójna linia. To właśnie ich układ sprawia, że obiekt jest tak atrakcyjny wizualnie. Autorem koncepcji i projektu architektonicznego jest Marcin Furtak - Pracownia Projektowa F-11.

Od samego początku, czyli etapu projektowania, Warbud S.A. współpracował ściśle w zakresie uzgodnień technicznych oraz rozwiązań materiałowych z autorem projektu. Łącznie w budynku Centrum wbudowano około 106 t stali. Za sprawą świetlika umieszczonego w centralnej i zarazem szczytowej części konstrukcji, do wnętrza jednoprzestrzennego kolistego lobby wpada światło dzienne, rozjaśniając ekspozycje. Obiekt dysponuje także tarasem widokowym położonym na wysokości powyżej 17 m. To stąd odwiedzający mogą obserwować położony w sąsiedztwie Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka. Wokół Centrum Nauki wykonano parking na 125 aut, 6 autokarów i kilkadziesiąt rowerów. Bardzo ważna jest funkcja edukacyjna PCN "Łukasiewicz", która ma inspirować, rozwijać, zachęcać do eksperymentowania, stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Nie tylko mieszkańcy Podkarpacia, ale i goście z całej Polski mogą tego doświadczyć.

Misją Centrum jest aktywizacja społeczeństwa w kierunku uczenia się całożyciowego (lifelong learning), w zakresie umiejętności kluczowych dla województwa podkarpackiego, poprzez kreowanie przestrzeni stymulującej do zdobywania wiedzy i osobistego rozwoju w oparciu samodzielne doświadczanie nauki, kontakt z dziedzictwem regionalnym oraz odkrywanie złożoności i współzależności pomiędzy światem naturalnym, człowiekiem w nim żyjącym, jak i osiągnięciami naszej cywilizacji. PCN tylko pobudza zainteresowanie naukami ścisłymi. Jego celem jest również promowanie Podkarpacia, w szczególności jego dziedzictwa naukowego, kulturowego i przyrodniczego.

Na terenie czterokondygnacyjnego obiektu – 3 kondygnacje nadziemne i podziemna – znajduje się blisko 200 interaktywnych eksponatów. Na przestrzeń wystawienniczą i wystawy zarezerwowano tu ponad 3 tys. m2 powierzchni. PCN wyróżnia wątek lotniczy. Ponadto, znajduje się tu 5 w pełni wyposażonych pracowni warsztatowych: Fablab, Robotyka,Biologia i Ekologia, Chemia i Fizyka. Na zewnątrz obiektu przewidziano wystawy plenerowe i tereny rekreacyjne. Powierzchnia zabudowy wynosi 2299,00 m2, powierzchnia użytkowa 7544,70 m2, a kubatura budynku 39 423,29 m3. Całość prac wykonano w ciągu 33 miesięcy.

Zespół Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie jest dumny z nagrody i wdzięczny za wyróżnienie.

Informacja prasowa