Piszcie! Piszcie nadal… finał Krośnieńskiego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Piszcie! Piszcie nadal… finał Krośnieńskiego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży

Finał Krośnieńskiego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży, fot. KBP

W dniu 6 czerwca br. w Czytelni Głównej KBP odbył się uroczysty finał Krośnieńskiego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży zrealizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krosna i Starosty Powiatu Krośnieńskiego.

Nagrody laureatom wręczyli: Bronisław Baran – Wiceprezydent Miasta Krosna oraz Ewa Bukowiecka – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Jury w składzie: Joanna Jagiełło, Dorota Patejko, Mariusz Kalandyk  oceniło 106 prac, nadesłanych przez uczniów z 29 szkół z terenu województwa podkarpackiego i wybrało laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych; odrębnie dla utworów poetyckich i prozatorskich.

I. Uczniowie szkół podstawowych (kl. VI-VIII)

Kategoria POEZJA

 • I nagroda – Jagoda Gugała (Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim) za wiersze „Latem”, „Cień” ;
 • II nagroda – Anna Adamczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Stalowej Woli) za wiersze „Portret babci”, „Liryczne doznania”, „Oaza twórczości”, „Niezłomny Servus Mariae”;
 • III nagroda – Maja Wołczańska (Szkoła Podstawowa w Odrzykoniu) za wiersz „Lock down”;
WYRÓŻNIENIA:
 • Nikola Jurczyk (Szkoła Podstawowa nr 6 w Krośnie) za wiersz „Nadzieja”;
 • Maryna Latii (Szkoła Podstawowa nr 6 w Krośnie) za wiersz „Morał życia”;
 • Emila Markowska (Szkoła Podstawowa nr 14 w Krośnie) za wiersz „myślami tkane”;

Kategoria PROZA:

 • I nagroda – Emel Özkan (Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie) za utwór „Ostatni zachód słońca” ;
 • II nagroda – Jan Szyndlar (Szkoła Podstawowa nr 8 w Krośnie) za utwór „Figurka pradziadka”;
 • III nagroda – Weronika Prus (Szkoła Podstawowa w Jedliczu) za utwór „Życie bywa przekorne”;
 • III nagroda – Amelia Śnigórska (Szkoła Podstawowa nr 14 w Krośnie) za utwór „Tajemnicze   biesiady”
WYRÓŻNIENIA:
 • Miłosz Dobrowolski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym) za utwór „O niezwykłej miłości zwykłego wojaka”;
 • Mikołaj Krukierek (Szkoła Podstawowa nr 4 w Krośnie) za utwór „Tajemniczość i spokój zimy”;
 • Aleksandra Polak (Szkoła Podstawowa nr 6 w Krośnie) za utwór „Pamięć”;
 • Jakub Szul (Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej) za utwór „(Nie)szczęścia chodzą parami”;

II. Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Kategoria POEZJA
 • I nagroda – Małgorzata Belcik (II LO w Krośnie) za wiersze „Niby”, „Ta chwila”, „Wczoraj”, „Ten dzień w lutym” ;
 • II nagroda – Jakub Ginter (II LO w Krośnie) za wiersze „Anioły”, „Relacja sprzed bramy”, „Łóżko”, „Ta historia nie kończy się dobrze”;
 • III nagroda – Aleksandra Zych (I LO w Krośnie) za wiersze „pomnik”, „melpomene”, „iluzja pragnienia”;
WYRÓŻNIENIA:
 • Aleksandra Bryś (Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie) za wiersz „Te słowa”;
 • Paulina Szelc (LO w Rymanowie) za wiersze „Prawda”, „Zło”, „Piękna destrukcja”, Zielone Winstony i czarna zapalniczka”;
 • Alicja Surmacz (I LO w Krośnie) za wiersze „Przemyślenia”, „Szukając siebie”;
Kategoria PROZA:
 • I nagroda – Maria Chmielowiec (I LO w Stalowej Woli) za utwór „Oczy” ;
 • II nagroda – Mateusz Basamania (I LO w Krośnie) za utwór „Ciche wołanie”;
 • II nagroda – Patryk Pacana (II LO w Rzeszowie) za utwór „Dom”;
 • III nagroda – Amelia Wota (I LO w Krośnie) za utwór „Makarony władzy”;
WYRÓŻNIENIA:
 • Monika Dudka (II LO w Krośnie) za utwór „Spoczynek”;
 • Zuzanna Mazur (II LO w Krośnie) za utwór „Niebanalne szczęście”;
 • Julia Przybylska (I LO w Krośnie) za utwór „Ostatni dzień mojego życia”;

NAGRODY SPECJALNE ufundował Starosta Powiatu Krośnieńskiego.

Nagrody Starosty otrzymali:

 • Weronika Prus,
 • Nikola Jurczyk,
 • Aleksandra Bryś,
 • Paulina Szelc.

Nagrodzone utwory można przeczytać na stronie Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej: https://www.kbc.krosno.pl/dlibra/publication/7904/edition/7607/content

Konkurs miał na celu propagowanie wśród młodzieży zainteresowania czytelnictwem i literaturą; promowanie literackiej wrażliwości i wyobraźni oraz pogłębionego odbioru poezji i prozy; wspieranie i kreowanie talentów literackich oraz zachęcenie młodzieży do podejmowania prób literackich i dzielenia się swoją twórczością.

Finałowi towarzyszył koncert Natalii KWIATKOWSKIEJ.


Konkurs został zrealizowany w ramach projektu „Biblioteka – miejsce spotkań twórczych!” w programie BLISKO (2022-2023), dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.