Prace konserwatorskie książek z Biblioteki Poturzyckiej Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Prace konserwatorskie książek z Biblioteki Poturzyckiej

Prace konserwatorskie książek z Biblioteki Poturzyckiej, materiały organizatora

Naukowa Biblioteka Państwowego Muzeum Przyrodniczego NAN Ukrainy we Lwowie jest jedną z najstarszych bibliotek na Ukrainie. Znaczna część jej księgozbioru powstała ze zbiorów Biblioteki Poturzyckiej, która została założona na początku XIX wieku przez Józefa Kalasantego Dzieduszyckiego (1776-1847) i była później uzupełniana przez jego syna Włodzimierza Dzieduszyckiego (1825-1899). Zaangażowanie właścicieli i intensywny rozwój sprawiły, że pod koniec XIX wieku liczyła ona około 30 tys. tomów.

Wieloletnie użytkowanie książek, ale też trudne zakręty historii wpłynęły na potrzebę konserwacji tego cennego zasobu. Dzięki wsparciu Instytutu Polonika i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2023 roku Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas mógł po raz kolejny przeprowadzić prace konserwatorskie na wybranych cennych obiektach z Biblioteki Poturzyckiej – w tym roku konserwacji poddane zostały książki, ale też album, dyplomy i teczka introligatorska.

Obok książek autorstwa Stanisława Solskiego, Jana Bielskiego czy Williama Coxe’a w tym roku udało się odnowić Kronikę domową Dzieduszyckich, która została wydana we Lwowie w 1865 r. – autorem tego opracowania jest Maurycy Dzieduszycki. Opisał on dzieje rodziny i przybliżył realia społeczne towarzyszące jej rozwojowi.

Prace konserwatorskie prowadziła Uliana Romaniv, zaś nadzór konserwatorski nad projektem sprawowała Janina Wielowiejska. Projekt nie mógłby się odbyć, gdyby nie wsparcie pracowników Muzeum Przyrodniczego NAN Ukrainy we Lwowie na czele z prof. Andriyem Bokoteyem i Iryną Susułowską. Proces konserwacji i jego efekty mogą Państwo zobaczyć na zdjęciach i filmie:

W związku z konserwacją książek – i innymi projektami, które w 2023 roku prowadził Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas: konserwacją nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim i pracami przy zespole rzeźbiarskim „Chrzest Chrystusa przez Jana Chrzciciela” z kamienicy Szolc-Wolfowiczów znajdującej się na lwowskim rynku – w pałacu w Zarzeczu odbyła się konferencja naukowa „Wokół etnograficznych pasji Dzieduszyckich


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Ponadto konferencja była finansowana ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała Nauka II" i ze środków Województwa Podkarpackiego.