Realizacja projektu "Nasza kultura - zachowajmy i przekażmy dalej” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Realizacja projektu "Nasza kultura - zachowajmy i przekażmy dalej”

Realizacja projektu "Nasza kultura - zachowajmy i przekażmy dalej”

Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Markowianie zrealizowało projekt "Nasza kultura - zachowajmy i przekażmy dalej”. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu popularyzacje oraz ochronę kultury i muzyki ludowej, wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej, a nade wszystko przekazanie tradycyjnych wartości kolejnym pokoleniom.

Projekt obejmował realizację warsztatów tanecznych, które odbyły się w formie wyjazdowego zgrupowania w Zakopanem w dniach 6-8 października 2023 r. oraz nagrania i utrwalenia dla kolejnych pokoleń dorobku zespołu. Na realizację projektu Zespół Markowianie otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje. Edycja 2023. 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie” rozpoczął swą działalność w 1977 roku w Markowej. Do najważniejszych osiągnięć zespołu należy zaliczyć zdobycie głównej nagrody w kategorii Zespołów Tradycyjnych "Łowicki Pasiak" w Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych w Łowiczu w 2011 r. i w 2018 r. Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury Ludowej” przyznawaną za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną. 
RZPiT „Markowianie” prezentuje tradycyjne tańce z terenu podkarpacia tj.: tańce rzeszowskie, przeworskie, markowskie, lasowiackie oraz tańce gorlickie. W przedstawionym wydaniu zapisano w formie nut i nagrań wideo tańce prezentowane w formie autentycznej przez Zespół. W nagraniach przedstawiony został w prosty sposób instruktarz poszczególnych tańców przez parę oraz przez grupę. Każdy taniec został również przedstawiony przez grupę w strojach odpowiednich do regionu.