Samorząd lokalny Krosna: władze i mieszkańcy w gronie finalistów nagrody Super Samorząd Fundacji Batorego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Samorząd lokalny Krosna: władze i mieszkańcy w gronie finalistów nagrody Super Samorząd Fundacji Batorego

Statuetki Super Samorząd, materiały organizatora

W Krośnie od lat mówiło się, że młodzież jest ważna, jednak gdy przychodziło do konkretów, nie widać było zrozumienia władz dla potrzeb młodych ludzi. Sytuację mogło zmienić powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, której zadaniem jest razem z władzami miasta zadbać o sprawy młodych i być może wspólnymi siłami je podejmować. Za podjęcie tej prób ObudźMY Miasto! i władze miasta Krosna zostały docenione tytułem finalisty.

Laureaci i finaliści zostali wybrani spośród 183 uczestników akcji Masz Głos – programu Fundacji Batorego, który od 18 lat pomaga organizacjom społecznym i grupom nieformalnym z całej Polski rozwiązywać lokalne problemy we współpracy z władzami samorządowymi. Działania grupy z Podkarpacia wspierali: Dariusz Figura, Joanna Ciesielka i Aleksandra Iwańska-Figura z Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”, koordynatorzy akcji Masz Głos. Od 2 lutego do 16 lutego trwają zapisy do tegorocznej edycji programu przez formularz na stronie akcji Masz Głos.

Sygnał do zmian

– Należałam do Młodzieżowej Rady od 2018 roku i widziałam, że dla władzy była narzędziem, żeby np. złożyć kwiaty przy pomniku z okazji świąt państwowych. Gdy dochodziło do konkretnych działań, próśb, czuliśmy, że Rada Miasta podcina nam skrzydła, np. nie pozwalając na wydawanie pieniędzy, które mieliśmy do dyspozycji na swoje inicjatywy” – wspomina Alicja Menet z ObudźMY Miasto!

Gdy w 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym zmieniająca kilka aspektów funkcjonowania młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa, Rada Miasta Krosna nie zaktualizowała statutu Młodzieżowej Rady. W dodatku część jej dotychczasowego składu wyjechała na studia. W wyniku tych różnych okoliczności Rada została zlikwidowana. Dla tworzącej się w tamtym czasie grupy ObudźMY Miasto! był to sygnał, aby uważniej przyjrzeć się działaniom władz – zwrócić uwagę na brak polityki młodzieżowej.

Sytuacja zaczęła zmieniać się od spotkania młodzieży z Eweliną Jurasz – dyrektorką Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, która pomogła stworzyć podwaliny pod działania ObudźMY Miasto! Należało do nich kilka spraw: respektowanie praw młodzieży, kwestia projektowania wieloletnich, a nie incydentalnych i jednorazowych działań dla młodych, wpływ na funkcjonowanie Centrum Aktywności Młodzieży – przestrzeni młodzieżowej na Rynku Starego Miasta w Krośnie, która formalnie jest komórką organizacyjną Biura Wystaw Artystycznych. Najlepszym narzędziem do dbania o sprawy młodych na tak wielu frontach wydawało się również wznowienie działalności Młodzieżowej Rady Miasta.

Formalności

Aby przygotować formalny grunt pod powołanie Rady, liderka grupy – Alicja Menet – zgłosiła się na praktykę studencką do Urzędu Miasta. Zaproponowała, że zajmie się stosowną dokumentacją – przygotowaniem projektu statutu, ordynacji wyborczej i pism typu zgody od rodziców na wyjazdy lub listy poparcia dla kandydatów. – Zadania wykonywałam właściwie samodzielnie na podstawie starego statutu z Krosna i wzorów dostępnych w internecie. Pomoc, jaką dostałam w Urzędzie, to kilkukrotne konsultacje z wiceprezydentem Bronisławem Baranem i panią naczelniczką Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Marleną Gierucką – rozmawialiśmy o tym, które punkty w statucie trzeba zmienić lub poprawić – wspomina Alicja.

Gotowe dokumenty trafiły do Urzędu Miasta i wreszcie podczas posiedzenia Rady Miasta 31 sierpnia 2023 roku, statut Młodzieżowej Rady Miasta Krosna został uchwalony. Jednak wojewoda podkarpacki odrzucił uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady – stwierdził, że ordynacja, w której okręgami wyborczymi są szkoły działające na terenie gminy Krosno, wyklucza z możliwości działania w Radzie młodzież będącą mieszkańcami gminy, ale uczęszczającą do szkół poza jej terenem. 

Alicja Menet wyjaśnia:

– Nasz statut był wzorowany na statutach funkcjonujących w innych miastach, gdzie takie rozwiązanie jest stosowane, jednak taki argument najwidoczniej nie przemawiał do wojewody. Razem z wiceprezydentem uznaliśmy, że najlepiej będzie zmienić nazwę Młodzieżowej Rady na Krośnieńską Radę Młodzieży, zostawiając statut, jej funkcje i uprawnienia zgodne z ogólnopolskimi wytycznymi. Taka zmiana pozwalała, aby Krośnieńską Radę powołać zarządzeniem prezydenta, które nie musi być opiniowane przez wojewodę.

Krośnieńska Rada Młodzieży w zamian

Dokumenty powołujące Krośnieńską Radę Młodzieży czekają na zarządzenie prezydenta, który zadeklarował, że wyda je do końca 2023 roku. Ale sprawa się przedłuża. Do zarządzania Centrum Biuro Wystaw Artystycznych stworzyło Społeczną Radę Młodzieży. Gdy powstanie Krośnieńska Rada, będzie ona ciałem bezpośredniego dialogu Społecznej Rady Młodzieży z władzami Krosna. Alicja Menet została zatrudniona w Centrum Aktywności Młodzieży jako animatorka młodzieży. Miasto wspiera też finansowo program ObudźMY Miasto! – w 2022 roku Biuro Wystaw Artystycznych pozyskało na jego realizację prawie 50  tys. zł, w 2023 roku 27 tys. zł.

Młodzi z ObudźMY Miasto! czekają na spełnienie deklaracji prezydenta dotyczącej powołania Krośnieńskiej Rady Miasta. Postanowili wzmocnić swój potencjał organizacyjny, powołując Fundację ObudźMY Miasto!

Nagrodę Super Samorząd otrzymują organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców oraz władze samorządowe za partnerską współpracę przy realizacji oddolnych inicjatyw poprawiających funkcjonowanie lokalnych społeczności. Fundacja Batorego przyznaje też nagrodę Super Głos – otrzymują ją organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, które wykazały się wyjątkową konsekwencją działań i umiejętnością szukania niestandardowych rozwiązań oraz mobilizacji mieszkańców. Laureaci otrzymują po 3 tys. zł na działania społeczne, pamiątkowe statuetki i dyplomy. Więcej o laureatach i finalistach nagrody Super Samorząd i Super Głos.

Akcja Masz Głos to ogólnopolski projekt Fundacji im. Stefana Batorego, prowadzony od 2006 roku. Wspiera dialog i współpracę pomiędzy społecznościami lokalnymi a władzami samorządowymi. Patroni medialni: Onet.pl, Ngo.pl.

Informacja prasowa