W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem

W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, materiały organizatora

W 2023 roku Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało zadanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2023, którego celem był zakup systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego i wystawienniczego na potrzeby ekspozycji zatytułowanej: W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem.

Dzięki realizacji tego zadania zorganizowana została w ścisłym centrum Zespołu Staromiejskiego Krosna wystawa stała poświęcona wybitnemu wynalazcy, zwanemu "polskim Edisonem".

Zakupiony system oświetleniowy, nagłośnieniowy i wystawienniczy przyczynił się do uatrakcyjnienia ekspozycji i zapewnił profesjonalny charakter prezentowanych obiektów. Celem zadania jest zaprezentowanie w sposób trwały i profesjonalny postaci zapomnianego geniusza oraz jego dokonań z zakresu techniki i wynalazczości na tle historycznym obejmującym okres od lat 70. XX w. do lat 20. XX w.

"Nasze zadanie dotyczy zorganizowania w ścisłym centrum Zespołu Staromiejskiego Krosna wystawy stałej poświęconej wybitnemu wynalazcy Janowi Szczepanikowi, zwanemu "polskim Edisonem". Przypadająca w 2022 r. 150-ta rocznica urodzin Jana Szczepanika stała się dla nas impulsem do zaplanowania wystawy stałej" – mówi dr inż. Marta Rymar – Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Ekspozycja pt. "W nieskończoności/In Infinitum" jest przedstawieniem postaci Jana Szczepanika a także wizji świata nieskończonego, nieokreślonego i nieopisanego, symbolicznie nawiązującego do genialnego umysłu Jana Szczepanika i jego odkryć wykraczających w nieskończoność, daleko poza epokę w której żył i tworzył. Ekspozycja zbudowana jest w oparciu o obiekty ze zbiorów Muzeum Rzemiosła w Krośnie a także o nowoczesne technologie i multimedia przedstawiające postać w sposób nowoczesny i angażujący widzów.

"W ramach projektu dokonaliśmy zakupu sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego oraz wystawienniczego na potrzeby ekspozycji zatytułowanej: W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem. Zakupiony system oświetleniowy, nagłośnieniowy i wystawienniczy z całą pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia ekspozycji i zapewni profesjonalny charakter prezentowanych obiektów" – mówi Łukasz Stachurski – koordynator zadania.

Dzięki projektowi wystawa stanowić będzie miejsce wpływające u młodych ludzi – na rozwój ich kreatywności a także popularyzację i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wybitnej postaci związanej z Krosnem, jaką był Jan Szczepanik. Ekspozycja stanie się miejscem łączącym przeszłość z przyszłością za pomocą współczesnej wiedzy, historii, edukacji i najnowszych osiągnięć techniki. Zaprezentowane muzealia jak i obiekty wystawowe stworzą podstawę do opowiedzenia historii rozwoju technik i technologii, zagadnień konstrukcyjnych i ich ewolucji do czasów współczesnych. Dzięki zadaniu stworzony został nowy wyjątkowy produktu kulturalno-turystyczny na mapie Krosna.


Zadanie realizowane przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.