Warsztaty artystyczne Krosnem inspirowane… Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Warsztaty artystyczne Krosnem inspirowane…

Warsztaty artystyczne Krosnem inspirowane, fot. KBP

Wieża Farna, lampa naftowa czy balony – to najczęściej pojawiające się motywy w pracach uczestników warsztatów artystycznych, które odbyły się 18 października br. w Filii nr 4 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, zrealizowanych we współpracy z Fundacją dla Sztuki.

Młodzi ludzie mieli za zadanie przygotowanie techniką linorytu prac, które przedstawiać będą miejsca lub wydarzenia z Krosnem związane.

Praca warsztatowa rozpoczęła się od przygotowania szkiców, rysunków, które później trzeba było przenieść na specjalne płytki do linorytu, żłobiąc dłutami wzór w lustrzanym odbiciu.

Końcowym efektem warsztatów będzie odbicie wykonanych matryc przy pomocy prasy drukarskiej.

Warsztaty ph. „Krosno okiem młodych…” będą kontynuowane w przyszłym roku i zakończą się wernisażem prac młodych ludzi.


Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Biblioteka – miejsce spotkań twórczych!” w programie BLISKO (2022-2023), dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1.

MMachowicz