Wspólnie dla dziedzictwa i Niematerialne – przekaż dalej - ruszył nabór do programów Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wspólnie dla dziedzictwa i Niematerialne – przekaż dalej - ruszył nabór do programów

Plakat

Nabór wniosków do obu programów trwa od 14 kwietnia do 16 maja 2023 r. do godz. 15.00. Aplikowanie odbywa się  wyłącznie za pomocą platformy Witkac.pl

Program Wspólnie dla dziedzictwa 

Służy wzmacnianiu społecznego zaangażowania w ochronę dziedzictwa kulturowego, a dofinansowywane projekty mogą obejmować identyfikację, dokumentację i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, prace porządkowe przy zabytku i jego otoczeniu oraz promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami ochrony dziedzictwa archeologicznego. Ogłoszona edycja jest ósmą z kolei.

Niematerialne – przekaż dalej

Natomiast ogłoszony w tym roku po raz pierwszy program Niematerialne – przekaż dalej ma na celu wspieranie przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK). 

Szczegółowe informacje na temat Programu Wspólnie dla dziedzictwa znajdują się w Regulaminie na stronie internetowej NID w zakładce Dotacje/Wspólnie dla dziedzictwa  https://nid.pl/dotacje/wspolnie-dla-dziedzictwa/

link bezpośredni do konkursu na platformie witkac.pl:

https://witkac.pl/#/contest/view?id=26137

Szczegółowe informacje na temat Programu Niematerialne – przekaż dalej znajdują się w Regulaminie na stronie internetowej NID w zakładce Dotacje/Niematerialne  https://nid.pl/dotacje/niematerialne-przekaz-dalej/

link bezpośredni do konkursu na platformie witkac.pl:

https://witkac.pl/#/contest/view?id=26155