XIII Przegląd Zespołów Obrzędowych o Tematyce Weselnej „Wesele Podkarpackie” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XIII Przegląd Zespołów Obrzędowych o Tematyce Weselnej „Wesele Podkarpackie”

XIII Przegląd Zespołów Obrzędowych o Tematyce Weselnej „Wesele Podkarpackie”, materiały organizatora

18 lipca 2021 r. w Amfiteatrze nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju odbył się XIII Przegląd Zespołów Obrzędowych o Tematyce Weselnej „Wesele Podkarpackie”.

Organizatorami imprezy byli: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, a współorganizatorem Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Tegoroczna edycja Wesela Podkarpackiego przebiegała w nieco innej formule. Tym razem na scenie plenerowej Amfiteatru odbyła się projekcja filmowa tradycyjnego podkarpackiego wesela w wykonaniu czterech zespołów:

  • Zespołu Ludowego Cmolasianie z Cmolasu,
  • Zespołu Folklorystycznego Folusz z Giedlarowej,
  • Zespołu Regionalnego Wesele Krzemienickie z Krzemienicy,
  • Zespołu Obrzędowego Rymanowianie z Rymanowa.

Pomiędzy projekcjami poszczególnych fragmentów wesela prowadzone były wywiady z przedstawicielami poszczególnych Zespołów, które poprowadził Czesław Drąg – wieloletni konferansjer imprezy. Dodatkowo mogliśmy podziwiać występy na żywo: Kapeli Ludowej Rymanowianie z Rymanowa oraz Zespołu Folklorystycznego Folusz z Giedlarowej, który przedstawił właściwy dla swojego regionu fragment tradycyjnego giedlarowskiego wesela – Błogosławieństwo i wyjście do kościoła.

Na zakończenie wszystkim Zespołom biorących udział w Weselu Podkarpackim zostały wręczone dyplomy. Natomiast przedstawiciele Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – współorganizatora imprezy, wręczyli dwie szczególnie ważne nagrody za całokształt działalności z zakresu podtrzymywania kultury tradycyjnej ufundowane przez Instytut.

Nagrody otrzymali: Pani Maria Rzeszutek - wieloletnia kierowniczka Zespołu Ludowego Cmolasianie z Cmolasu, która w tym roku obchodziła swoje 90-te urodziny oraz Zespół Folklorystycznego Folusz z Giedlarowej, który w tym roku obchodził swoje 25 – lecie działalności. Został również odczytany list z podziękowaniami od  Pani Dyrektor NIKiDW Katarzyny Saks.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli potańczyć przy dźwiękach kapeli na żywo.

Wesele Podkarpackie jest imprezą niezwykle ważną, służącą ochronie dziedzictwa kulturowego i każdego roku skupia liczne grono uczestników i odbiorców. Pozwala zachować w pamięci to, na co pracowały wszystkie przeszłe pokolenia. Cały dorobek artystyczny wszystkich zespołów jest skarbnicą tradycji ludowych z różnych regionów Polski. 

Raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania dla Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, na czele z Panią Dyrektor Katarzyną Saks za docenienie Wesela Podkarpackiego i współorganizację imprezy.

WDK w Rzeszowie