Centrum Kulturalne w Przemyślu – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Centrum Kulturalne w Przemyślu – poleca PIK

Przemyśl, ul. Konarskiego 9, Centrum Kulturalne w Przemyślu

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Centrum Kulturalnego w Przemyślu – podkarpackie
37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 9
tel. 16 678 20 09
e-mail: ck@ck.przemysl.pl
www.ck.przemysl.pl

Centrum Kulturalne w Przemyślu jest instytucją kultury województwa podkarpackiego, która inicjuje i realizuje wiele interesujących i wartościowych projektów kulturalnych oraz edukacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Działania te związane są z różnymi dziedzinami sztuki: muzyką, literaturą, plastyką, tańcem, filmem, teatrem i stwarzają warunki do  konfrontacji, oceny oraz wymiany doświadczeń, ujawniania talentów,  a także ich popularyzacji poprzez konkursy, koncerty, spektakle. Ponadto w ciągu roku prezentowanych jest kilkadziesiąt ekspozycji, prezentujących rozmaite formy i style plastyki współczesnej i fotografii. Do priorytetowych obszarów funkcjonowania CK należy działalność regionalna, skupiona głównie wokół folkloru i sztuki ludowej.  W CK działa również Kino „Centrum”, w repertuarze którego można znaleźć bogatą ofertę filmową.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.ck.przemysl.pl lub Facebooku