Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – poleca PIK

Rzeszów, ul. 3 Maja 9, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa – podkarpackie
35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 9
tel. 17 748 11 05
e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl
www.fotogaleria.erzeszow.pl

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest samorządową instytucją kultury działającą od 1992 r. Podstawowym celem statutowym Galerii jest prowadzenie działalności kulturalnej w celu popularyzowania sztuki fotografii. Obok wystawiennictwa i prezentowania postaci fotografów, gromadzone są zbiory fotograficzne związane z Rzeszowem, a także na bieżąco wykonywana jest dokumentacja fotograficzna naszego miasta. W swoim archiwum Galeria posiada zbiory fotograficzne ukazujące Rzeszów od końca XIX w. aż po czasy współczesne: m. in. negatywy szklane Edwarda Janusza i Rodziny, fotografie z okresu międzywojennego i okupacji, negatywy i fotografie znanych rzeszowskich fotografików z lat 50. – 90. oraz wykonywane obecnie pliki cyfrowe fotografii.

Oprócz wystaw w lokalu Galeria prowadzi inne działania: organizuje wystawy plenerowe prezentowane w przestrzeni miejskiej, pokazy prezentacji na bazie swoich zbiorów fotograficznych, warsztaty fotograficzne, wydaje katalogi do wystaw. Galeria pełni także szczególną rolę w upowszechnianiu sztuki fotografii wśród młodzieży, promując młodych twórców od 1993 r. w Galerii Debiuty. Galeria współpracuje również z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i związkami twórczymi w zakresie fotografii.

Więcej szczegółów na stronie Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.