Gminne Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie - poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Gminne Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie - poleca PIK

Myczków 46, Gminne Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do - Gminnego Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków oraz Regionalnego Centrum Kultury w Myczkowie - podkarpackie
Myczków 46
38-610 Polańczyk
tel. 13 463 15 69
e-mail: poczta@muzeumbojkow.pl
www.muzeumbojkow.pl
www.facebook.com/muzeumbojkow

Gminne Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie powstało w 2013 r. dzięki licznym ofiarodawcom, zgromadzonym wokół idei ocalenia pamiątek przeszłości oraz wsparciu Gminy Solina i pozyskanym środkom unijnym. Pomysłodawcą powstania tej placówki jest historyk i pasjonat kultury ludowej Bieszczadów, Stanisław Drozd.

Muzeum prezentuje kulturową różnorodność Bieszczadów, gromadzi przedmioty związane z dawnym życiem okolicznych wsi, dworów oraz miasteczek. Utrwala wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej pracy ludzi minionej epoki. Szczególnie zaś stara się zachować pamięć o Bojkach, dawnych mieszkańcach Bieszczadów, którzy od przeszło pięciu stuleci wzbogacali barwny krajobraz etniczny tych ziem, a których historia została przerwana w połowie XX w. Pozostały po nich tylko nieliczne ślady ich bytności oraz zacierające się wspomnienia.

Ofertę muzeum wzbogaca Regionalne Centrum Kultury, które powstało w 2018 r. Promuje ono historię, tradycję oraz bogaty dorobek kulturowy naszego regionu.
Sale wystawowe RCK zdobią stare, przedwojenne fotografie obrazujące życie bieszczadzkiej wsi. Unikatowe są również pamiątki Rodziny Wawroszów, dawnych właścicieli Dóbr Ziemskich w Myczkowie oraz twórców Letniska Myczków – Dwór.
Na wystawie znajdują się również dokumenty z czasów przedwojennych emigracji, wojen oraz okresu przesiedleń. Wystawę wzbogaca kolekcja militariów z I i II wojny światowej.

Muzeum to nie tylko zbiór przedmiotów o znaczeniu historycznym i sentymentalnym, ale to także miejsce które na co dzień tętni życiem. Odbywają się tutaj różnego rodzaju spotkania artystyczne, prelekcje, warsztaty i pokazy o tematyce związanej z dawnym gospodarstwem wiejskim, pracami domowymi, rzemiosłem, tradycyjną sztuką, ze zwyczajami i obrzędowością ludową. Oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jeżeli chcą Państwo dotknąć historii, poczuć jej smak oraz usłyszeć echo minionych lat, to serdecznie zapraszamy do naszego muzeum.

Przy muzeum działa Galeria u Bojków, gdzie w otoczeniu rękodzieła bieszczadzkich twórców, degustując oryginalną kawę po bojkowsku, miło spędzisz czas. Jest to miejsce magiczne, w którym sztuka przeplata się z folklorem wyrażonym w rzeźbie, metaloplastyce, hafcie, szkle, ceramice, ikonach, obrazach, biżuterii i innych formach. Wystawiane tu prace można również nabyć.

Galeria organizuje warsztaty garncarskie, prowadzone na kole tradycyjnym z 1926 r., bądź elektrycznym. W warsztatach może wziąć udział każdy, zarówno osoby dorosłe, dzieci i grupy zorganizowane.

Galeria u Bojków
Myczków 46 (przy Muzeum Bojków)
tel. 605 435 696

www.facebook.com/galeriaubojkow