Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie – poleca PIK

Rzeszów, ul. Zamkowa 4, Muzeum Diecezjalne

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do – Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie

Muzeum Diecezjalne
ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
e-mail: muzeum@diecezja.rzeszow.pl
www.muzeumdiecezjalne.pl
www.facebook.com/muzeum.diecezjalne.rze

Dyrektor:
ks. dr Paweł Batory
tel. 509 528 779
e-mail: batory.pawel@gmail.com

Informacje dla zwiedzających:

  • Wstęp bezpłatny.

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek: 14.00 – 16.00
  • czwartek – piątek: 9.00–13.00
  • W innych terminach oraz w święta i dni wolne od pracy po uzgodnieniu telefonicznym z księdzem dyrektorem.

Grupy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Muzeum znajduje się w budynku Kurii Biskupiej, główne wejście od ul. Zamkowej, drugie od parkingu przy ul. Zygmuntowskiej. W razie trudności z trafieniem proszę pytać na portierni Kurii lub dzwonić pod numer 509 528 779.

Opis:

Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie jest jedną z młodszych placówek tego typu działających w Polsce. Powołane zostało w trosce o zachowanie dóbr kultury dekretem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Kazimierza Górnego w 1997 roku, a otwarte rok później. Pierwszym dyrektorem i organizatorem muzeum został Ks. Franciszek Dziedzic. Uroczyste otwarcie Muzeum odbyło się 25 września 1998 roku w gmachu Kurii Diecezjalnej przy ul. Zamkowej 4 w Rzeszowie, gdzie znajduje się ono do dzisiaj.

Wystawa stała:

Wystawa stała rzeszowskiego Muzeum Diecezjalnego prezentuje przede wszystkim chrześcijańską sztukę sakralną. Zbiory są jednak dosyć różnorodne: obrazy i rzeźby, szaty i naczynia liturgiczne, księgi i meble kościelne, a także ryciny i numizmaty. Przekrój czasowy jest również dość spory: pochodzenie najstarszego prezentowanego obecnie obiektu szacowane jest na XI wiek. Zdecydowana większość zabytków znajdujących się w ekspozycji to jednak sztuka nowożytna, szczególnie barokowa. Posiadamy również zabytki sztuki cerkiewnej, a także małą kolekcję sztuki najnowszej, która jest pokłosiem organizowanych od lat wystaw czasowych. Podczas wystaw czasowych, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, prezentowane już były m.in. dzieła Stanisława Białogłowicza, Tadeusza Boruty, Stanisława Baja, Danuty Waberskiej, Emila Polita, Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, Stanisława Rodzińskiego, Zbigniewa Warpechowskiego i wielu innych.