Muzeum Dzwonów i Fajek Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum Dzwonów i Fajek Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – poleca PIK

Przemyśl, ul. Władycze 3, Muzeum Dzwonów i Fajek

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Muzeum Dzwonów i Fajek – podkarpackie
Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
37-700 Przemyśl, ul. Władycze 3
tel. 16 679 30 02
e-mail: edukacja@mnzp.pl
www.mnzp.pl

Przemyśl jest miastem, które słynie od ponad 100 lat z wyrobu fajek i dzwonów. Tradycje ludwisarskie i fajkarskie prezentuje otwarty w 2001 roku Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – Muze­um Dzwonów i Fajek. Jest to XVIII-wieczny budynek, usytuowany w zabytkowej części miasta, powstały jako dzwonnica unickiej cerkwi katedralnej. Z czasem, po przejściu własność miasta, do roku 1907 pełnił funk­cję miejskiej strażnicy ogniowej i wieży zegarowej. Wt­edy zamontowano w wieży zegar i dzwony.

W ciągu kolejnych lat budowla pełniła różne dodatkowe funkcje, a jej wnętrze przebudowywa­no. W efekcie 38-metrowa Wieża zachowała częścio­wo pierwotny układ architektoniczny: składa się z ośmiu kondygnacji i dwóch tarasów widokowych. Na poszczególnych kondygnacjach są ekspozycje zabytkowych i współczesnych fajek i dzwonów.

Na szczycie Wieży jest taras, najwyższy punkt widokowy w centrum miasta. Można z niego podzi­wiać przede wszystkim architekturę starego Prze­myśla, tworzącą unikalny w skali europejskiej zespół architektoniczno-krajobrazowy.

Miasto opływa malowniczo San z czterema mostami łączącymi Stare Miasto z dzielnicą Zasanie. Całość otaczają wzgórza z leżącymi na ich zboczach osiedlami, a w dali skupiska roślinności ak­centują forty Twierdzy Przemyśl z I wojny światowej.

Obecnie w Muzeum prezentowane są:

  • Stała wystawa fajek wraz z ekspozycją p.t. Historia fajki przemyskiej
  • Stała ekspozycja dzwonów