Muzeum Kresów w Lubaczowie – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum Kresów w Lubaczowie – poleca PIK

Lubaczów, ul. Sobieskiego 4, Muzeum Kresów w Lubaczowie

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Muzeum Kresów w Lubaczowie – podkarpackie
ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 18 02
e-mail: biuro@muzeumkresow.eu
www.muzeumkresow.eu

Muzeum Kresów w Lubaczowie obejmuje swo­ją działalnością obszar należący do wielokultu­rowych Kresów dawnej Rzeczpospolitej. Głów­ną siedzibą muzeum jest zabytkowy spichlerz z początku XIX w., w którym znajdują się wystawy ukazujące kulturę kresową na przykładzie regio­nu lubaczowskiego oraz ekspozycje malarstwa portretowego i sztuki sakralnej Kresów. Placówka obejmuje również położony w sąsiedztwie Zespół Zamkowo-Parkowy oraz dwie filie na terenie gmi­ny Horyniec-Zdrój: Zespół Cerkiewny w Radrużu (XVI w.) oraz cerkiew w Nowym Bruśnie (XVII–XIX w.).

Wystawy stałe:

  • Dzieje ziemi lubaczowskiej
  • Kultura wsi lubaczowskiej
  • Dziedzictwo Kresów
  • Portret reprezentacyjny i epitafijny

Zespół Cerkiewny w Radrużu jest jednym z naj­cenniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej, który został wpisany na Listę Świa­towego Dziedzictwa UNESCO i listę Pomników Historii. Głównym elementem zespołu jest cer­kiew p.w. św. Paraskewy (koniec XVI w.), z unikal­nym wyposażeniem z XVI–XIX w. W skład kom­pleksu sakralnego wchodzą także: dzwonnica (k. XVI w.), kamienny mur z bramami i kostnicą (XIX w.), a także cmentarze z nagrobkami wy­konanymi w lokalnym ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym (XIX–XX w.).

Aktualne wydarzenia, godziny pracy muzeum oraz oferta edukacyjna dostępne są na stronie: www.muzeumkresow.eu oraz na Facebooku.