Muzeum Regionalne w Pilźnie – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum Regionalne w Pilźnie – poleca PIK

Pilzno, ul. Petrycego 8, Muzeum Regionalne w Pilźnie

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza
do Muzeum Regionalnego w Pilźnie – podkarpackie
ul. Petrycego 8
39 – 220 Pilzno
tel. 14 672 11 90
e-mail: sekretariat@muzeumpilzno.pl
www.muzeumpilzno.pl

Powstałe w 2014 r. Muzeum Regionalne w Pilźnie jest jednostką samorządową działającą w strukturach pilźnieńskiego Domu Kultury. Zajmuje się gromadzeniem, konserwacją, przechowywaniem i upowszechnianiem dóbr kultury związanych z Pilznem i Ziemią Pilźnieńską. Muzeum realizuje różnorakie projekty historyczne i kulturalne, prowadzi badania naukowe i działalność edukacyjną. Celem działań muzealnych jest także akcentowanie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, udział w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym społeczeństwa Gminy Pilzno, poprzez wzmacnianie oraz kształtowanie świadomości i tożsamości regionalnej.

Zbiory Muzeum Regionalnego w Pilźnie liczą obecnie ponad tysiąc pięćset eksponatów z zakresu archeologii, etnografii, sztuki, historii, numizmatyki, zbiorów biograficzno-literackich. W muzeum znajduje się cenna kolekcja dzieł Stanisława Westwalewicza. Gromadzone są rękopisy i kartografia regionalna, a także dawna fotografia.

Zgromadzone eksponaty można obejrzeć na ekspozycjach stałych w muzeum:

I .„Pilzno i Ziemia Pilźnieńska na przestrzeni wieków” – ekspozycja obrazująca historię i kulturę Pilzna oraz najbliższych okolic od powstania i lokacji miasta po wiek XX. W skład Ekspozycji wchodzą eksponaty wykopaliskowe, kopie dokumentów pergaminowych – przywilejów i nadań królewskich dla miasta i jego mieszkańców, plany, pieczęcie, fotografie, numizmaty, zabytki kultury materialnej, rzemiosła i rękodzielnictwa, dawnych pilzneńskich cechów i zawodów.

II. „Pilzno w obrazach Stanisława Westwalewicza” – obrazy olejne oraz akwarele z lat 1951–1962, Stanisława Westwalewicza – artysty malarza, który przez ponad dziesięć lat mieszkał i tworzył w Pilźnie. Są to prace o tematyce pilzneńskiej – plenery, pejzaże, zabytki i architektura miasta, prace o bardzo zgaszonych tonacjach, niemal monochromatyczne, w wąskich gamach ugru, sieny i walorowej bieli. Dzieła ekspresjonistyczne, do pewnego stopnia przypominające krajobrazy Utrillela. Ekspozycję wzbogacają projekty polichromii wykonanej przez artystę w okolicznych świątyniach – m. in. klasztorze oo. Karmelitów w Pilźnie, czy kościele parafialnym w Dobrkowie.

III. Muzeum przygotowuje także wystawy czasowe o tematyce regionalnej i ogólnokrajowej, prezentujące zbiory innych polskich muzeów oraz kolekcje prywatne. Pilźnieńskie muzeum organizuje także edukacyjne spacery po mieście, odkrywające historyczne obiekty architektury, a także ślady przeszłości Pilzna we współczesnej przestrzeni miejskiej.

Zapraszamy serdecznie wszystkich pasjonatów historii i kultury regionalnej. Wstęp do muzeum jest bezpłatny.