"Bogusław Kędzierski. Rzeźba"- Małgorzata Dziura Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Bogusław Kędzierski. Rzeźba"- Małgorzata Dziura

Książka jest monografią poświęconą życiu i twórczości artysty rzeźbiarza Bogusława Kędzierskiego. Ten urodzony w Dynowie i związany z tym miastem rzeźbiarz był absolwentem słynnego Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Tworzył rzeźby sakralne, świeckie, monumentalne i plenerowe.

"Bogusław Kędzierski. Rzeźba" jest monografią poświęconą życiu i twórczości artysty rzeźbiarza Bogusława Kędzierskiego. Ten urodzony w Dynowie i związany z tym miastem rzeźbiarz był absolwentem słynnego Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Tworzył rzeźby sakralne, świeckie, monumentalne i plenerowe. Inspiracji dla swoich dzieł szukał w sobie, w swoim świecie wewnętrznym, ale także w tradycji lokalnej, przyrodzie i sztuce chrześcijańskiej. Książka pokazuje ścisłe powiązania życia osobistego i twórczości. Pozwala zobaczyć artystę przy pracy, ale także poznać jego rozterki, dylematy, problemy dnia codziennego. Katalog prac zamieszczony w publikacji daje możliwość wejścia w świat rzeźb Bogusława Kędzierskiego. Wartość sztuki Kędzierskiego ujawnia się w różnych możliwościach interpretacyjnych jego prac. Wizja artystyczna stanowi pretekst do samodzielnego poszukiwania sensu rzeczywistości przez odbiorców, sprzyja refleksji, zadumie i doznaniom estetycznym. W tej biografii znajdziemy wypowiedzi artysty, ale również bliskich mu osób, które odsłaniają życie prywatne i zawodowe Bogusława Kędzierskiego.

Autorka: Małgorzata Dziura
ISBN 978-83-66840-11-9
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Przemyśl 2021.