#goMARS. MAJEWSKI Maciej, NEMETH Erika, NOWACKI Wacław Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

#goMARS. MAJEWSKI Maciej, NEMETH Erika, NOWACKI Wacław

Publikacja przedstawiająca projekt #goMARS, będącego zwieńczeniem artystycznej współpracy twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki -  Maciej Majewski, Erika Nemeth, Wacław Nowacki.

Niezwykłym przedsięwzięciem jest projekt GOMARS trójki artystów, malarza Macieja Majewskiego, węgierskiej rzeźbiarki Eriki Nemeth oraz fotografa i muzyka Wacława Nowackiego. Łączenie trzech form sztuk wizualnych z muzyką jest rzadkim działaniem multimedialnym. Integracja autorskich wizji Czerwonej Planety tworzy transgresywną przestrzeń o niezwykłym stopniu wyrafinowania. Zagłębiamy się w nowe odczytanie najbliższej nam planety, na bazie dawnych i najnowszych odkryć naukowych powiązanych z bogatą bibliografią naukową, literacką i filmową od Aelity Protazanowa po współczesne dzieła sztuki filmowej SF. Wystawę trzeba koniecznie zobaczyć.

/prof. dr hab. Marek Chołoniewski/


Sztuka i nauka od zawsze towarzyszą sobie i są ze sobą ścisłe powiązane, choć wydają się być dziedzinami życia bardzo od siebie odległymi. Kiedy spojrzymy na historię rozwoju nauki i sztuki od połowy XIX wieku do dnia dzisiejszego, to inspiracja nauką w sztuce współczesnej staje się dla nas co raz bliższa i oczywista.
Przedstawicieli obydwu dziedzin cechuje podobna ciekawość świata, chęć zadawania trudnych pytań i chęć szukania na nie odpowiedzi. Przesuwanie i przekraczanie
granic wydaje się dla nich podstawowym założeniem rozwoju, a negowanie dokonań poprzednich pokoleń i szukanie własnej nowej drogi rozwoju, czymś naturalnym.
To cecha ludzi twórczych, naukowców i artystów. Kiedy w trakcie rozmowy, w 2015 roku usłyszałem o tytule pracy doktorskiej Joanny Kozakiewicz: „Badanie struktury
podpowierzchniowej gruntu marsjańskiego metodą analizy parametrów rezonansu Schumana”, to w ciągu sekundy wiedziałem że znalazłem tytuł obrazu który będę
chciał namalować i który po latach stanie się przyczynkiem i inspiracją dla mojej pracy i prac moich kolegów; Eriki Nemeth i Wacława Nowackiego, w projekcie wystawy
„Go Mars”. Projekt „Go Mars” powstał podczas spotkań w kawiarniach pod koniec 2019 roku, artysty malarza Macieja Majewskiego i fotografa Wacława Nowackiego,
którzy w niekończących się dyskusjach szukali inspiracji dla nowej wystawy. W 2020 roku dołączyła do niego, rzeźbiarz Erika Nemeth z Węgier. Wszyscy uczestnicy
postanowili zmienić dotychczasowy punkt widzenia i znaleźć temat dający możliwość opisania czasu w którym żyjemy, naszych oczekiwań i obaw o przyszłość, ale i
nadziei na rozwój, poznawanie nowych przestrzeni i światów. Postanowiliśmy zmienić nasz punkt odniesienia na Mars. Każdy z nas wniósł do projektu swój dotychczasowy dorobek twórczy, swoją stylistykę, wrażliwość i doświadczenie. Zaczęliśmy poszukiwania nowego motywu przewodniego, który da możliwość użycia najlepszych środków dla artystycznej wypowiedzi. Mars stał się dla każdego z nas źródłem nowej inspiracji, tak ważnej dla każdego twórcy. Powstały prace trzech artystów, łączące malarstwo, fotografie artystyczną, rzeźbę, rysunek oraz kompozycje muzyczne przypisane dla poszczególnych prac, tworząc spójną całość. Wystawa jest projekcją naszych wyobrażeń, uczuć i emocji towarzyszących nam podczas pracy nad nią.


/Maciej Majewski/

 

Wydawca: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Rzeszów 2022
ISBN 978-83-87773-64-9
Oprawa: miękka
Ilość stron: 30