„Silva rerum resoviensium ad libertatem spectans” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Silva rerum resoviensium ad libertatem spectans”

„Silva rerum resoviensium ad libertatem spectans" to okolicznościowa publikacja przygotowana wspólnie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza" dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Książka - podobnie jak wydana w 2015 r. „Silva rerum resoviensium” - jest zbiorem wycinków zaczerpniętych z archiwalnej prasy lokalnej (w oryginalnym brzmieniu). Autorzy przejrzeli numery „Głosu Rzeszowskiego" i „Ziemi Rzeszowskiej" z lat 1918-1920 wybierając teksty i ogłoszenia obrazujące codzienne funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców w przededniu odzyskania niepodległości i w początkowym okresie funkcjonowania wolnej Polski. O czym donosiły łamy ówczesnej prasy? Między innymi o toczącej się wojnie i związanych z nią problemach aprowizacyjnych (przydziały towarów), o fali grabieży, napadów i włamań czy o codziennych bolączkach mieszkańców miasta (powszechna drożyzna, trudności w utrzymaniu czystości i porządku). Nie brakowało także informacji o świętach i uroczystościach, o tworzeniu struktur odradzającego się państwa (reaktywowanie lokalnych urzędów i instytucji, dyskusje o statusie Rzeszowa) czy zapowiedzi wydarzeń kulturalnych (np. występów koła dramatycznego, odczytu Stanisława Przybyszewskiego czy zbiorowych kursów języka francuskiego).

ze wstępu Jana Wolskiego

 

Wybór tekstów: Ewa Ferenc, Małgorzata Zaremba
Redakcja: Jan Wolski
Wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
i Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza"
ISBN 978-83-64364-21-1
Rzeszów 2018
Ilość stron: 162.