SKARBY KRESOWEJ ŚWIĄTYNI – DZIEDZICTWO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MARII MAGDALENY WE LWOWIE NA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

SKARBY KRESOWEJ ŚWIĄTYNI – DZIEDZICTWO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MARII MAGDALENY WE LWOWIE NA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

 

Bogato ilustrowana publikacja prezentuje ocalono na terenie ziemi lubaczowskiej dziedzictwo sztuki i kultury jednej z najbardziej znanych świątyń lwowskich – kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Zabytki te trafiły na tereny dzisiejszej Polski w wyniku powojennych zmian granic państwowych i ekspatriacji ludności polskiej z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, w tym też ze Lwowa. Wśród nich znalazły się przykłady malarstwa, bogaty zbiór tkanin i haftów liturgicznych, złotnictwo i naczynia liturgiczne, archiwalia, fotografie i przedmioty różne, a także elementy sztandarów i skrzynie ewakuacyjne, którymi transportowane było „ocalone dziedzictwo”.

 

Obecnie zabytki z kościoła pw. św. Marii Magdaleny przechowywane są przede wszystkim w zbiorach cieszanowskiej parafii, Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w zbiorach prywatnych. Na tereny dzisiejszej Polski trafiły dzięki wysiłkowi ks. Józefa Kłosa, proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny, który przetransportował je do Cieszanowa we wrześniu 1946 r., w którym podjął posługę duszpasterską. Postawa i gorliwość kapłana sprawiły, że była to jedna z najbardziej prężnych parafii na terenie powojennej archidiecezji lwowskiej, której siedziba, po przymusowym opuszczeniu Lwowa przez abpa Eugeniusza Baziaka, przez blisko pół wieku znajdowała się w Lubaczowie. Współcześnie kościół pw. św. Marii Magdaleny odzyskał częściowo funkcje liturgiczne. Równocześnie pełni rolę instytucji kultury miasta Lwowa, jako Dom Muzyki Organowej i Kameralnej. Od przeszło 30 lat trwają starania, aby przywrócić świątyni w pełni jej pierwotną funkcję.
Zachowane na ziemi lubaczowskiej przedmioty są nadal elementem spuścizny kulturowej kościoła pw. św. Marii Magdaleny, ale, dzięki nowej lokalizacji, stały się też częścią kresowego dziedzictwa kulturowego ziemi lubaczowskiej. Sam kościół i jego historia są też symbolem wojennych i powojennych losów całej archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego: jej duszpasterzy, wiernych, świątyń oraz ich wyposażenia.
Publikacja, wydana przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, nawiązuje do wystawy przygotowanej w 2022 r. przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Wojciecha w Cieszanowie, poświęconej jednej z najbardziej znanych świątyń lwowskich i jej dziedzictwu – kościołowi pw. św. Marii Magdaleny.

Redakcja:  Janusz Mazur, Piotr Zubowski
Wydawca: Muzeum Kresów w Lubaczowie, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”
Lubaczów–Warszawa 2022
ISBN 978-83-948958-8-4