Alicja Haszczak, Tańce krośnieńskie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Alicja Haszczak, Tańce krośnieńskie

Monografia pt. „Alicja Haszczak - Tańce Krośnieńskie”, stanowi ostatni tom cyklu kompendium wiedzy o tańcach regionalnych z obszaru województwa podkarpackiego. Książka jest efektem wieloletnich badań Alicji Haszczak, poświęconych tańcom szeroko pojmowanego subregionu krośnieńskiego stanowiącego część Podkarpacia.

Publikacja ukazała się m.in. dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Podkarpackiego i wpisuje się w cykl czterech wcześniejszych książek poświęconych tej dziedzinie sztuki tj.: „Folklor taneczny ziemi rzeszowskiej” (1989), „Tańce lasowiackie” (2006), „Tańce rzeszowskie” (2012) i „Tańce przeworskie” (2021). Jest unikalnym, zbiorem tańców i towarzyszących im melodii. Oprócz dokładnego opisu kroków tanecznych i układów rąk w poszczególnych tańcach, zawiera odniesienia do zwyczajów i obrzędów tanecznych oraz opis stroju z okolic Krosna. Jest nieocenionym wyborem materiału przydatnego do opracowań programów artystycznych zespołów ludowych. Książka ma za zadanie popularyzację wiedzy o tańcach krośnieńskich, przyśpiewkach, stroju ludowym i zwyczajach regionu krośnieńskiego wśród społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Jest to pierwsza tego typu książka opisująca folklor taneczny i muzyczny regionu krośnieńskiego w sposób tak kompleksowy.

 

Autor: Alicja Haszczak
Koordynacja projektu: Damian Drąg
Wydawca: Wojewdzki Dom Kultury w Rzeszowie
Rzeszów 2023
ISBN 978-83-87773-71-7
Oprawa: twarda
Ilość stron: 268