Alojzy Trojanowski, Żołnierskie Pamiętniki 1914-1918 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Alojzy Trojanowski, Żołnierskie Pamiętniki 1914-1918

Publikacja Żołnierskie Pamiętniki 1914-1918 Alojzego Trojanowskiego, przygotowana przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, jest wydawnictwem nietypowym.

Termin „pamiętnik, pamiętniki”, za Słownikiem Języka Polskiego, wskazuje na „utwór literacki zawierający opisy wydarzeń, oparte na bezpośredniej obserwacji autora, jego wspomnieniach i przeżyciach”. W przypadku tego wydawnictwa reguła ta obowiązuje tylko połowicznie.
Alojzy Trojanowski jest autorem rękopiśmiennych dzienników relacjonujących codzienne wydarzenia, jakie były udziałem młodego żołnierza rzuconego w wir Wielkiej Wojny. Zapiski te, zawierające również komentarze i rysunki, chronione najpierw przez autora podczas wojennej tułaczki, następnie z pieczołowitością  przechowane przez rodzinę, na początku lat 90. XX wieku zostały odczytane z rękopisów i opracowane przez syna Alojzego – Władysława i w 1992 roku „wydane” w maszynopisie w kilku egzemplarzach dla najbliższej rodziny. To właśnie Władysław nadał tym diariuszowym zapiskom charakter pamiętników i zbeletryzował je. Posługując się tekstem dzienników, nie zawsze przytaczał tekst w oryginale, a odtwarzając wojenne losy ojca, oparł się również na ustnych przekazach obojga rodziców i na korespondencji. W ten sposób powstało dzieło o nowym charakterze, mające w zasadzie dwóch autorów. Zespół redakcyjny MNZP doceniając walory tego opracowania, postanowił podać je do druku w takiej właśnie formie, opatrując stosownymi przypisami z komentarzami.

Autor: Alojzy Trojanowski
Wydawca: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Przemyśl 2022
ISBN 978-83-66840-24-9
Oprawa: miękka
Ilość stron: 227