ART AND SCIENCE 5_ art of apoptosis Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

ART AND SCIENCE 5_ art of apoptosis

Publikacja będąca zwieńczeniem sympozjum naukowo-artystycznego inaugurującego piątą już edycję projektu Art & Science. Celem projektu, w którym wzięło udział ponad 70 artystów, jest dialog naukowców oraz artystów sztuk wizualnych dotyczący śmierci komórkowej – apoptozy. Współorganizatorami projektu są m.in. Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Fundacja Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Projekty Art & Science, realizowane są od 2017 roku, a pomysłodawcami pięciu już zrealizowanych edycji sympozjów są: prof. Adam Szewczyk z warszawskiego Instytutu Nenckiego oraz dr hab. Marek Olszyński – profesor UR z rzeszowskiego ISP UR.
Od zawsze rejestracja obrazu i jego analiza, była w biologii podstawowym i kluczowym elementem prowadzonych badań naukowych. Wizualność współczesnych nauk biologicznych stanowi naturalną platformę komunikacji między biologami molekularnymi a artystami. Operowanie obrazem, jako narzędziem opisu otaczającego świata w połączeniu z kreatywnością obu środowisk pozwoliły z sukcesem zrealizować projekty Art & Science: „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem” (Mikołajki Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN, 2017), „Sztuka bioróżnorodności” (Boska Dolina k/Rzeszowa, 2018),  „Siła struktur biologicznych” (Przeworsk, 2019), ”Sztuka powstania życia” (2020/2021, online) oraz ostatni, bieżący projekt pod tytułem: „Sztuka apoptozy” (Przeworsk, 2023) . Każdej edycji projektu towarzyszyły liczne wystawy, które są artystycznym efektem spotkań naukowców i artystów. Przyciągały one uwagę szerokiej publiczności i krytyków sztuki. Wystawy do czwartej edycji Art & Science - ”Sztuka powstania życia” (2021) miały już międzynarodowy wymiar, gdyż uczestniczyli w nich zaproszeni artyści z całego świata, a pokazy z dorobkiem artystycznym prezentowano też poza granicami Polski.
Wystawy prac inspirowanych tegoroczną konferencją naukową – zorganizowaną podczas piątej edycji tego projektu - odbyły się w Przeworsku i Rzeszowie i będą jeszcze prezentowane w Radomiu, Warszawie oraz w galeriach zagranicznych - w Hiszpanii, Czechach i prawdopodobnie w Niemczech. Do każdej edycji projektu Art & Science opracowywana była - przez prof. Mirosława Pawłowskiego z ISP UR - książka-katalog, w której oprócz wykładów naukowców, umieszczone są też reprodukcje dzieł artystów i ich biogramy. Na platformie YouTube opublikowano też filmy prezentujące uczestników z projektu Art & Science oraz informacje na temat projektów ART & SCIENCE. Imponujący dorobek z poszczególnych edycji sympozjów pozwolił też na stworzenie kolekcji sztuki współczesnej przy warszawskim Instytucie Nenckiego PAN: Nencki Art Collection.
W rzeszowskim BWA - od 20 lipca do 6 sierpnia br., odbyła się już druga z serii wystaw, która oficjalnie zainaugurowała prezentację wszystkich uczestników – polskich i zagranicznych, zaproszonych do piątej edycji projektu Art & Science (pierwsza, przeworska wystawa w Galerii Magistrackiej, dotyczyła tylko wybranych przez organizatorów twórców).
Celem tego projektu, w którym bierze udział ponad 70 artystów – polskich i zagranicznych - jest wspomniany już dialog naukowców oraz artystów sztuk wizualnych, dotyczący zagadnień i tematyki związanej ze zjawiskiem apoptozy - jednego z naturalnych procesów biologicznych, czyli zaprogramowanej i podlegającej kontroli destrukcji własnych komórek w organizmie wielokomórkowym. 
Współorganizatorami projektu są m.in. Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, a udział biorą głownie artyści-pedagodzy z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Historia projektu Art & Science: https://www.youtube.com/watch?v=67AWlpwNTkU
https://www.youtube.com/watch?v=Ehg7fj2GnVg
https://nenckifoundation.eu/art-science/o-art-science/

Tytuł: ART AND SCIENCE 5_ art of apoptosis
Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
Publikacja anglojęzyczna
Nakład: 700 sztuk
ISBN 978-83-8277-103-9
Ilość stron: 204
Oprawa: miękka