Artur Szary, "Świlcza. Czasy, ludzie, historia" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Artur Szary, "Świlcza. Czasy, ludzie, historia"

Książka Świlcza. Czasy, ludzie, historia jest drugą już zwartą publikacją Artura Szarego dotyczącą dziejów wsi Świlcza, a nawet szeroko pojmowanej ziemi świleckiej. Rodzinna miejscowość jest również „bohaterką” powstałych na przestrzeni kilkunastu lat wielu artykułów, notatek prasowych i esejów tego Autora.

Wielowiekowa wieś Świlcza, położona w szczególnym miejscu, na styku dwu krain geograficznych, na historycznym szlaku komunikacyjnym, stanowi niezwykle interesujący i wdzięczny, niewyczerpany wręcz przedmiot badań. W jej dziejach odnajdujemy odbicie wszystkich ważniejszych wydarzeń czy procesów historycznych, od początków osadnictwa na tych terenach do czasów współczesnych.
Imponująca wiedza pozwala także Autorowi na wprowadzanie w tok narracji ciekawych dygresji dotyczących nie tylko dziejów Świlczy i miejscowości ościennych, ale także takich o znaczeniu uniwersalnym i globalnym.
Niewątpliwy walor książki stanowią umieszczone w niej fotografie, schematy i mapy, których zgromadzenie wymagało ogromnego trudu i pasji.
Prezentowana książka stanowi niezwykle cenny, uporządkowany zapis, pozwalający „ocalić od zapomnienia” wielowiekową spuściznę tej ziemi.

(Z Przedmowy autorstwa dr Anny Żarskiej)

 

Spis treści:
Od Wydawcy
Przedmowa
Wstęp

Z dziejów wsi (XV-XX w.)

 • Dziedzice i dwory
 • Struktura wsi i gospodarka
 • Warownia chłopska
 • Samorząd
 • Karczma w dawnym krajobrazie wsi
 • Historia społeczności żydowskiej
 • Historia szkoły
 • Epidemie w nowożytnych dziejach wsi
 • Tędy przetaczała się historia. Wsie na szlaku leżące
 • Dzieje kościołów
 • Dzwony naszych parafii
 • Dzieje cmentarza
 • Szpital ubogich
 • Kolej żelazna
 • Zbrodnie i przestępstwa
 • Przemysł garbarski
 • Przemysł torfowy
 • Emigracja zarobkowa
 • Straż Pożarna
 • Wrzesień 1939 r. Działania wojenne
 • Placówka Armii Krajowej kryptonim „Świerk”

Uzupełnienia

 • Rodziny Krupnickich i Kirchnerów
 • Wołyńskie losy rodziny Wątrobów
 • Losy żydowskiej rodziny Katzów
 • Sytuacja polityczna i społeczna we wsiach gminy Świlcza (1944-1946)
 • Rozmowa z kpt. Kazimierzem Rzucidło, żołnierzem Armii Krajowej, organizacji „Niepodległość” i Delegatury Sił Zbrojnych oraz członkiem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
 • Władysław Łabaj i Antoni Chorąży. Ostatni epizod „Żołnierzy Wyklętych” w Świlczy (1951-1952)
 • Przyczynek do monografii OSP Świlcza
 • Wspomnienie o strażakach ochotnikach
 • Archeologiczne skarby ze Świlczy
 • Zakończenie
 • Streszczenie
 • A summary
 • Un résumé
 • Resume
 • Aneks. Wykaz strat wojennych poniesionych przez mieszkańców Świlczy w latach 1939-1944, sporządzony w listopadzie 1944 r.
 • Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Świlczy 2002-2021

  Autor: Artur Szary
  Tytuł: Świlcza. Czasy, ludzie, historia
  Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Świlczy
  Świlcza 2022
  ISBN: 978-83-916097-2-9
  Oprawa: twarda
  Ilość stron: 388