Benedykt Czapka, Mariusz Kazior - Dzieje Sędziszowa Małopolskiego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Benedykt Czapka, Mariusz Kazior - Dzieje Sędziszowa Małopolskiego

Książka pt. „Dzieje Sędziszowa Małopolskiego” to tom będący pracą miejscowych autorów,  Benedykta Czapki i Mariusza Kaziora.

W książce tej, na blisko 450 stronach, opisana jest historia i lata teraźniejsze naszego miasta i najbliższej okolicy, pokazano rozwój oraz zmiany zachodzące w ciągu wieków.

Spis treści:
I. Środowisko przyrodniczo-geograficzne,
II. Od pradziejów do rozbiorów,
III. Pod rządami austriackimi,
IV. W dwudziestoleciu międzywojennym i pod okupacją niemiecką,
V. W latach 1944-1989,
VI. W III Rzeczypospolitej 1990-2013,
1. Działalność samorządu,
2. Wybory powszechne i referenda,
3. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna,
4. Rozwój gospodarczy,
5. Ochotnicza straż pożarna,
6. Oświata,
7. Kultura,
8. Kultura fizyczna, sport i turystyka,
VII. Kościoły i parafie ziemi sędziszowskiej

Autorzy: Benedykt Czapka, Mariusz Kazior
Redaktor: Józef Ambrozowicz
Wydano z inicjatywy Samorządu Gminy z okazji 530. rocznicy nadania przez króla Kazimierza Jagiellończyka praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego
Rzeszów 2014
ISBN 978-83-88174-62-9
Oprawa: twarda
Ilość stron: 447