Centrum światów jest tutaj – Galicja jako punkt odniesień. Interdyscyplinarny projekt artystyczno-naukowy. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Centrum światów jest tutaj – Galicja jako punkt odniesień. Interdyscyplinarny projekt artystyczno-naukowy.

Publikacja jest podsumowaniem realizacji etapu interdyscyplinarnego projektu realizowanego w przestrzeni miejskiej Przemyśla w latach 2019–2020. Punktem wyjścia  było przekonanie autorów, że  Przemyśl jest miastem leżącym obecnie niedaleko granicy polsko-ukraińskiej, to na przełomie XIX i XX w. funkcjonował pomiędzy Krakowem i Lwowem- dwoma silnymi ośrodkami kulturalnymi, gdzie wychodziły liczne gazety i kwitło życie kulturalne.

MIKROHISTORIE GALICYJSKIEGO POGRANICZA

Tomasz Pudłocki Razem, osobno czy obok siebie? Środowisko inteligencji miast prowincjonalnych pogranicza polsko-ukraińskiego przed I wojną światową,
Tomasz Pudłocki Kobiecy Przemyśl okresu fin de siècle’u – wyzwania i problemy,
Michał J. Wilczewski „Obcy we własnym domu” – Konflikty pokoleniowe i walka o „wiejskiego człowieka” w międzywojennej Polsce,
Arkadiusz S. Więch Sztetl. Prowincjonalny świat galicyjskich Żydów,
Sean Martin Język i kultura Żydów przemyskich,
Katarzyna Trzeciak Archeologia prowincjonalnej przestrzeni literackiej. Miejsca Stefana Grabińskiego w dyskursach krytycznoliterackich,
Krzysztof Bortnik Przemyśl w prozie Stefana Grabińskiego? Rekonesans badawczy,
Grażyna Niezgoda „Panna artystycznie uzdolniona” – o możliwościach edukacji artystycznej kobiet na przełomie XIX i XX w. oraz o malarkach przemyskich w tym czasie wykształconych,
Olga Solarz, Ołena Kulczycka – przemyski okres twórczości,
Andrzej Juszczyk Zapomniane piosenki. Między emocjami i językami,

ESEJE WIZUALNE: GDZIE JEST HELENA?
Magdalena Franczak,
Jadwiga Sawicka,
Lila Kalinowska,

CENTRUM ŚWIATÓW JEST TUTAJ. WYSTAWA
Lila Kalinowska i Jadwiga Sawicka: O projekcie i wystawie,
Mapka: instalacje w przestrzeni miejskiej,
Fotoreportaż z otwarcia i oprowadzania kuratorskiego

PRACE I TEKSTY ARTYSTÓW:

 • Bartosz Fic,
 • Ludomir Franczak,
 • Magdalena Franczak,
 • Marek Horwat,
 • Edyta Kurc,
 • Lila Kalinowska,
 • Karolina Niwelińska,
 • Jadwiga Sawicka,
 • Anna Steliga,
 • Dariusz Turkiewicz,
 • Ewa Zarzycka,
 • Prace studentów UR i PWSW,

Tablica na kamienicy Rynek.

Redakcja naukowa: Jadwiga Sawicka, Tomasz Pudłocki
ISBN 978-83-7996-835-0
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021.