Dolina Wiaru. Ocalić od zapomnienia Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Dolina Wiaru. Ocalić od zapomnienia

Dolina Wiaru ma długą historię i wielokulturową przeszłość. Splotły się w niej kultury Polaków, Rusinów, Żydów, Niemców i innych narodów. Był czas, kiedy żyły one w biedzie, ale w harmonii i przyjaźni.

 

Te kultury splotły ze sobą więzi tak mocne, że dziś trudno odróżnic na przykład, które zwyczaje i tradycje należą do Polaków, Rusinów, Żydów, które do Rumunów, Chorwatów, Niemców czy Greków. Zresztą o każdym pograniczu mówi się, że jest tyglem kultury. Tak było i tu.
"Dolina Wiaru ocalić od zapomnienia" powstała w ramach projektu, którego celem była próba ocalenia zwyczajów i lokalnej tradycji. Projekt realizowany był przez dzieci, które zbierając informacje o codziennych zwyczajach, tradycji, obrzędowości, wierzeniach, modlitwach, pracy wykonywanej w polu i lesie, hodowli, codziennej kuchni, przyczyniły się do zachowania kulturowej spuścizny. Dzieci zwiedzały okolice poszukując miejsc świadczących o dawnej kulturze, wieloreligijnej i wielonarodowej społeczności, badały stare dokumenty zachowane w domach czy archiwum.

Spis treści:
Wprowadzenie
I. RYS HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNY DOLINY WIARU
II. ZWYCZAJE I TRADYCJE
- Zima
- Wiosna
- Lato
- Jesień
III. CZYTANIE ŻYWEJ KSIĘGI PRZYRODY
IV. WIERZENIA I PRZESĄDY
V. PRZYSŁOWIA
VI. ŚWIĘTA RODZINNE
VII. INNE GOSPODARSKIE PRACE I ZAJĘCIA DZIECI
VIII.KUCHNIA DOLINY WIARU
IX. JAK REALIZOWANO PROJEKT

Tytuł: "Dolina Wiaru ocalić od zapomnienia"
Autor: Agata Roman, Jadwiga Kruk, Monika Kaczmaryk, Stanisław Kaczmaryk
Wydanie: II
Stron: 103
Nakład: 400 egz.
Wydawca: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Doliny Wiaru
Wojtkowa 2007