Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregionu dolnosańskiego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregionu dolnosańskiego

Publikacja Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregionu dolnosańskiego jest zbiorem artykułów, które powstały jako efekt interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2022 roku.

Publikacja zawiera dwanaście referatów wygłoszonych w 2022 roku w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Ich autorami są naukowcy z m.in. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, muzealnicy z Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Redaktorką tomu jest Elżbieta Skromak.
Książka ma na celu zwrócenie uwagi na specyfikę dziedzictwa kulturowego Dolnego Nadsania (zwanego również mikroregionem lub subregionem dolnosańskim), terenu przejściowego i niejednoznacznego, obszaru obejmującego miejscowości leżące po obu stronach rzeki San, w jej dolnym biegu, na obszarze dawnej Puszczy Sandomierskiej. Jest także wyrazem uznania dla pracy badacza ks. doc. dra hab. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego. Jego dorobek naukowy związany z historią i kulturą ludową tych ziem, stanowi bezcenne źródło informacji dla kolejnych pokoleń badaczy i regionalistów.
Publikacja powstała przy współpracy z Wydawnictwem DiG, które zostało umieszczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Spis treści:
- dr Jolanta Dragan, 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - „Charakterystyka regionu etnograficznego Lasowiaków i jego zróżnicowanie”
- Kazimierz Jańczyk, „Wyodrębnienie i zakres badań Subregionu Dolnego Nadsania w opracowaniach ks. doc. dra hab. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego”
- Kazimierz Ożóg, „Gwary Puszczy Sandomierskiej”
Katarzyna Smyk, „Identyfikacja zagrożeń wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie tradycji Dolnego Nadsania”
- Dominik Porczyński, Uniwersytet Rzeszowski - „Tradycje ludowe mikroregionu nadsańskiego z perspektywy współczesnych mieszkańców: lokalny dyskurs autentyczności”
- Patrycja Laskowska-Chyła, Uniwersytet Jagielloński, „Dziedzictwo lasowiackie w kontekście konstruowania tożsamości postprzemysłowej”
- Elżbieta Skromak, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli - „Przywracanie pamięci o nadsańskiej wsi Pławo w projekcie muzealnym „Tutaj stał mój dom. Projekt dla Pława”
- Mariola Tymochowicz, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Muzeum Narodowe w Lubliniem - „Dziedzictwo kulinarne subregionu Dolnego Nadsania”
- Izabela Stąpor, Uniwersytet Warszawski - „Niematerialne dziedzictwo językowe Dolnego Nadsania w kompendium internetowym Dialekty i gwary polskie
- Wojciech Dragan, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - „Tradycje gospodarskie i rzemieślnicze w Puszczy Sandomierskiej z uwzględnieniem terenów Dolnego Nadsania”
- Sylwester Łysiak, „Dolne Nadsanie muzycznie”
- Judyta Sos, „Dolne Nadsanie w zbiorach i Archiwum Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie”

Wydawca:  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Stalowa Wola – Warszawa 2023
Opracowanie redakcyjne: Agnieszka Fila
Redaktor tomu: Elżbieta Skromak
ISBN 978-83-286-0233-5
Oprawa: miękka
Ilość stron: 204