Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach

Publikacja zawierająca materiały pokonferencyjne "Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach".

W ostatnich kilkunastu latach, które upłynęły od ostatniej konferencji w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, poświęconej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Karpatach, baza źródłowa dotycząca tego okresu znacznie się zwiększyła. Zmienił się także charakter prac archeologicznych i metody badawcze. Mniej prowadzono w tym czasie systematycznych prac wykopaliskowych, a badania miały najczęściej charakter ratowniczy i były związane z różnorodnymi inwestycjami. Postęp technologiczny i rozwój metod badawczych znacznie zwiększyły możliwości penetracji archeologicznej, szczególnie na terenach zabudowanych i w lasach. Zastosowanie skaningu laserowego dało znakomite rezultaty. Łatwość dostępu do urządzeń wykrywających przedmioty z metalu powodowała niszczenie stanowisk i rabunek zabytków. Część takich odkryć trafiło jednak również do urzędów konserwatorskich oraz muzeów i dostarczyło nowych informacji o pradziejach Karpat. Rozwijająca się współpraca archeologów z krajów karpackich dała nowe możliwości badawcze.
Niniejsza publikacja zawiera 20 referatów z konferencji, która odbyła się w 2017 roku.

/Muzeum Podkarpackie w Krośnie/

 

Redakcja: Jan Gancarski
Wydawca: Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Krosno 2021
Wymiary 23 x 16 cm

ISBN 978-83-955256-8-1
Oprawa: twarda
Ilość stron: 639