Festiwal Dziedzictwa Kresów Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Festiwal Dziedzictwa Kresów

Słowo Kresy w przeszłości używane do określenia pogranicza, przedefiniowano na przestrzeni wieków, nadając mu wymiar ponadprzestrzenny i ponadczasowy. Mówiąc obecnie o Kresach sięgamy myślami do obszarów dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy; a pamięcią do opowieści naszych dziadków, którzy tam się wychowywali w czasach, gdy te ziemie były częścią Rzeczypospolitej.

Chęć zachowania dziedzictwa kulturowego tych ziem, dziedzictwa w wymiarze materialnym i niematerialnym, historii i tradycji wywodzących się z Kresów, tak różnorodnych, a jednocześnie głęboko zakorzenionych w przestrzeń Ziemi Lubaczowskiej, obarczonych tragiczną historią i pełnych unikalnego kolorytu; doprowadziła do zorganizowania Festiwalu Dziedzictwa Kresów.

Festiwal to magia barw, dźwięków, smaków; to tradycja, która ożywa na naszych oczach i przeszłość zarówno piękna, jak i tragiczna, której oddajemy należną cześć.
Zapraszamy w niezwykłą, nostalgiczną podróż, która zaczęła się wiele wieków temu      i trwa do dziś...

Teksty: Urząd Gminy Lubaczów
ISBN 978-83-666990-3-8
Lubaczów 2020