Henryk Gmiterek, Zygmunt Kubrak „Narol przez wieki. Dzieje miasta i okolic". Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Henryk Gmiterek, Zygmunt Kubrak „Narol przez wieki. Dzieje miasta i okolic".

Publikacja jest pierwszym tak obszernym i wyczerpującym źródłem traktującym o historii ziemi narolskiej. Opisuje historię od powstania miasta Narol aż do końca II wojny światowej.

W 2021 r. Narol, miejscowość z przeszło 430- letnią już przeszłością, świętowało ćwierćwiecze odzyskania, po sześcdziesięciu latach przerwy, praw miejskich. Przywrócenie 1 stycznia 1996 r. statusu miejskiego oznaczało swoisty powrót do korzeni, gdy pod koniec XVI stulecia  z woli założyciela Floriana Łaszcza Nieledewskiego, usnkcjonowanej prawnie przywilejem króla Zygmunta III Wazy, pojawiło się nad Tanwią, w granicach ówczesnego województwa bełskiego, nowe miasto zwane wówczas Florianowem.
To pierwsza synteza dziejów Narola przedstawiająca dzieje miasta w okresie przedlokacyjnym, omawiająca przebieg lokacji Florianowa i proces kształtowania się narolskiego klucza dóbr, losy Florianowa-Narola w XVI – XVIII wieku, następnie pod panowaniem Habsburgów i – zgodnie z układem chronologicznym – w okresie II Rzeczypospolitej oraz w latach 1939-1944.                                                                     
 

ze wstępu Henryka Gmiterka

 

Autorzy: Henryk Gmiterek, Zygmunt Kubrak
Koordynator wydania: Barbara waniurska
Wydawca: Gmina Narol
Narol 2021
ISBN 978-83-8056-331-5
Ilość stron: 248.