Historia Łańcuta - rękopis w 1891 roku spisany Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Historia Łańcuta - rękopis w 1891 roku spisany

Publikacja zawiera faksymile odnalezionego w zbiorach prywatnych XIX-to wiecznego rękopisu historii Łańcuta. Nie można go zaliczyć do przygotowywanych w oparciu o źródła prac naukowych, należy on raczej do tekstów popularyzatorskich wykorzystujących drukowane już treści. 

Autor wywodzący się na pewno z miejscowej inteligencji oparł się głównie na wiadomościach zawartych w haśle "Łańcut" wydrukowanym w 5-tym tomie "Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego"z 1884 r. Informacje tam zawarte zostały jednak wzbogacone o wiedzę własną autora opartą na tradycjach ustnych. Album przygotowany w oparciu o materiały Muzeum-Zamku w Łańcucie i fotografie Waldemara Sosnowskiego.

Wydawca: Muzeum-Zamek w Łańcucie
Łańcut 2006
Ilość stron: 96
Wymiary: 17,5 x 30 cm
ISBN 83-920661-1-1