Jacek Błoński, Przemyśl i jego mieszkańcy w starej fotografii Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Jacek Błoński, Przemyśl i jego mieszkańcy w starej fotografii

Wydawnictwo prezentuje obszerny zbiór dawnych fotografii Przemyśla i jego mieszkańców. Zatrzymana w kadrze historia przybliża dzieje miasta oraz jego bogate tradycje kulturowe. Publikację uzupełnia obszerny tekst o Przemyślu, od czasów średniowiecznych po lata 70. XX wieku, szczególną uwagę poswięcono sztuce fotograficznej oraz zasłużonym fotografom, działającym na terenie ziemi przemyskiej.

Ponadtysiącletni Przemyśl, malowniczo położony na wzgórzach opadających ku rzece San, jest miastem o przebogatej kulturze i historii. Przemyska stara fotografia oraz wydarzenia historyczne przez nią utrwalone mają coraz szerszy krąg miłośników i znawców. Taki stan rzeczy krzepi muzealników i budzi nadzieję na to, że dzieła naszych poprzedników - duże i małe, wyjątkowe i codzienne - zostaną należycie poznane, opisane, zrozumiane i przechowywane. Jest to miarą kultury jednostek i całych społeczeństw. Wybór dawnych fotografii Przemyśla, przygotowany do tego wydawnictwa przez Dział historii Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, a opracowany przez Jacka Błońskiego, to zatrzymana w kolejnych kadrach historia naszego przebogatego kulturowo miasta, wpisnego na trwałe w dzieje Europy wielkimi i powszednimi wydarzeniami.

 

Marta Trojanowska

 

Teksty: Jacek Błoński, Marta Trojanowska
Wydawca: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Ilość stron: 121
ISBN 978-83-60680-62-9
Przemyśl 2010.