Jan Cybis. Malarstwo Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Jan Cybis. Malarstwo

Wydawnictwo jest katalogiem wystawy prezentowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, omawiającym życie i twórczość jednego z przedstawicieli nurtu kolorystycznego w polskim malarstwie.

Jan Cybis – niezwykle aktywny członek Komitetu Paryskiego, wieloletni profesor Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych był artystą, którego działania twórcze prowadzone razem z grupą swych przyjaciół – malarzy, najpierw we Francji, a następnie po powrocie już na miejscu - w Polsce, zaważyły na kształcie polskiej edukacji artystycznej w okresie kilku dekad XX w.
W opracowaniu, oprócz licznych reprodukcji prac artysty, czytelnik znajdzie artykuły Joanny Filipczyk z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, pod tytułem Połażę sobie trochę po pejzażu. Jan Cybis w Plenerze oraz Jacka Cybisa Syn malarza czyli malarski syn.

Wydawca: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Przemyśl 2018
ISBN 978-83-60680-61-2
Oprawa: miękka
Ilość stron: 40