Jan Grad, Z ludowych tradycji Grodziska. Obrzędy doroczne i rodzinne Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Jan Grad, Z ludowych tradycji Grodziska. Obrzędy doroczne i rodzinne

Publikacja przedstawiająca grodziską obrzędowość w oparciu o znane źródła historyczno-etnograficzne, wyszczególniając elementy tej obrzędowości w szerszym kontekście regionalnym, konfrontując ją z praktykami bliższych i dalszych okolic Grodziska.

Autor: Jan Grad
Koordynator: Katarzyna Mach-Wawrzaszek
Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta
Wydawca: Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne, Ośrodek Kultury Grodzisko Dolne
ISBN 978-83-930400-8-7
Oprawa: twarda
Ilość stron: 283