Jerzy Skrzypczak, Ignacy Łukasiewicz i jego padewski rodowód. W 200. rocznicę urodzin Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Jerzy Skrzypczak, Ignacy Łukasiewicz i jego padewski rodowód. W 200. rocznicę urodzin

Książka jest próbą wyjaśnienia i uporządkowania spraw genealogicznych rodziny Łukasiewiczów i zarysowania  sylwetki przyszłego wynalazcy lampy naftowej w kontekście jego różnorakiej działalności i osiągnięć. 

Związki Ignacego Łukasiewicza z ziemią padewską (a w szerzym kontekście także mielecką) są ogólnie znane poprzez fakt jego urodzin w Zadusznikach koło Padwi Narodowej, ale nawet i w tym przypadku pojawią się często w literaturze dwie różne daty tego wydarzenia, choć źródła archiwalne są tu zdecydowanie jednoznaczne. 
Legenda Ignacego Łukasiewicza w regionie mieleckim jest wciąż żywa i trwa od wielu lat. Pamiętano tu o nim przed wojną, w 1928 r., gdy polskie społęczeństwo organizowało się w obronie prawdy o jego osiagnięciach w zakresie wydestylowania nafty oraz dobrego imienia, pamiętano także po II wojnie światowej, pamięta się i teraz, współcześnie, inicjując wiele przedsięwięć, czego przykładem mogą  być wydarzenia w Gminie Padew Narodowa -  w roku 2022 - Roku Ignacego Łukasiewicza, ustanowionego przez Sejm RP.

/ze wstępu Autora/

 

Autor: Jerzy Skrzypczak
Tytuł: Ignacy Łukasiewicz i jego padewski rodowód. W 200. rocznicę urodzin
Wydawca: Urząd Gminy w Padwi Narodowej 
Padew Narodowa 2022
ISBN 978- 83-65113-83-2
Oprawa: miękka
Ilość stron: 117