Maria Zielińska, Sanok ukryty pod ziemią Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Maria Zielińska, Sanok ukryty pod ziemią

Książka jest swoistym popularnonaukowym podsumowaniem prac archeologicznych prowadzonych na terenie Sanoka przez autorkę Marię Zielińską, a także innych badaczy.

Książka „Sanok ukryty pod ziemią”  zredagowana przez Ewę Kasprzak oraz dr. Jarosława Serafina i opracowana graficznie przez Artura Olechniewicza „dedykowana jest mieszkańcom Sanoka” – podkreśla Autorka.
Maria Zielińska (ur. 10 lutego 1945 r. w Sanoku) jest absolwentką archeologii na UMCS w Lublinie. W 1967 r. rozpoczęła pracę w Muzeum Historycznym w Sanoku – przepracowała w nim ponad 53 lata. Jej praca zawodowa to m.in. interwencje na terenie zagrożonych zniszczeniem stanowisk archeologicznych i historycznych, ich inwentaryzacja, a także badania wykopaliskowe w Sanoku i jego okolicach. Wspomina, że opracowywanie pozyskanych w ich wyniku zabytków było odczytywaniem swoistego alfabetu, którym opisano życie przodków. Wyniki tych badań były na bieżąco publikowane w wydawnictwach specjalistycznych. Wykopaliska prowadzone w obrębie miasta były dla niej – sanoczanki z dziada pradziada – także przygodą i zaspokajaniem ciekawości. Swoją wiedzą dzieli się teraz z innymi.

/MH w Sanoku/


Redakcja: Ewa Kasprzak, Jarosław Serafin

Wydawca: Muzeum Historyczne w Sanoku
Sanok 2022
ISBN 978-83-60380-47-5