Miejscowości Powiatu Strzyżowskiego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Miejscowości Powiatu Strzyżowskiego

Niniejsza publikacja stanowi próbę ukazania niezwykłego piękna miejscowości wchodzących w skład powiatu strzyżowskiego - położonego w województwie podkarpackim na Pogórzach: Strzyżowskim i Dynowskim, rozdzielonych malowniczą doliną rzeki Wisłok. Na obszarze 503 km2 mieszka tutaj ok. 62 tys. osób.

Stolicą powiatu jest miasto Strzyżów. W skład powiatu strzyżowskiego wchodzi obecnie 5 gmin zbiorowych: miejsko-wiejska gmina Strzyżów oraz cztery gminy wiejskie: Czudec, Frysztak, Niebylec i Wiśniowa, obejmujące ogółem 59 miejscowości, na terenie których zlokalizowano 60 sołectw i miasto. Gminę Czudec tworzą: Czudec, Babica, Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa (sołectwa: Pstrągowa i Pstrągowa Wola), Wyżne, Zaborów. W gminie Frysztak położone są: Cieszyna, Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Średni, Gogołów, Huta Gogolowska, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stępina (sołectwa: Chytrówka i Stępina), Twierdza, Widacz. Gmina Niebylec obejmuje: Baryczkę, Bliziankę, Gwoździankę, Gwoźnicę Dolną, Gwoźnicę Górną, Jawornik, Konieczkową, Lutczę, Małówkę, Niebylec i Połamię. Do gminy Strzyżów należą: Bonarówka, Brzeżanka, Dobrzechów, Gbiska, Glinik Charzewski, Glinik Zaborowski, Godowa, Grodzisko, Lętownia, Tropie, Wysoka Strzyżowska, Zawadka, Żarnowa, Żyznów oraz miasto Strzyżów. Do gminy Wiśniowa zaś: Jaszczurowa, Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Niewodna, Oparówka, Pstrągówka, Różanka, Szufnarowa, Tułkowice i Wiśniowa. Wielowiekowej historii naszych miejscowości towarzyszy żywa do dzisiaj, tradycyjna kultura podejmowana i rozwijana przez kolejne pokolenia mieszkańców. Jej istotnym rysem jest harmonijne współistnienie człowieka i natury, podkreślone współcześnie poprzez objęcie znacznej części powiatu różnymi formami ochrony przyrody. Zlokalizowane są tutaj: Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu: Sędziszowska-Strzyżowski i Hyżnieńsko-Gwoźnicki, rezerwaty przyrody: "Góra Chełm", "Wielki Las" i „Herby". O wysokiej wartości terenu powiatu świadczą także liczne zabytki kultury materialnej z różnych okresów historycznych, w tym stanowiska archeologiczne, zabytki· budownictwa drewnianego, zespoły fortyfikacji z czasów II wojny  światowej (Strzyżów i Stępina), oryginalne układy urbanistyczne (Czudec, Frysztak, Strzyżów, Niebylec), budowle sakralne, zespoły dworskie oraz charakterystyczne dla Pogórza, rozrzucone po całym obszarze przydrożne kapliczki i krzyże.
Znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji zapewniają ośrodki wypoczynkowe, a także nowoczesna, ciesząca się dużym powodzeniem, rozwijana z każdym rokiem infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Urocze zakątki powiatu można przemierzyć pieszo, rowerem, konno, drogą wodną, w okresie zimowym korzystać zaś z ciekawej oferty sportów zimowych. Działalność samorządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń i samych mieszkańców sprzyja rozwojowi innowacyjności, atrakcyjność powiatu podnosi zaś różnorodna gama wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Każda miejscowość w naszym powiecie niesie ze sobą niezwykłe dziedzictwo historii i kultury, głęboko zakorzenione w świadomości mieszkańców, powiązane z lokalnym krajobrazem i ojczystą przyrodą. Prezentując niniejszy album, przygotowany przez nas z myślą o obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zachęcamy Państwa do odkrywania uroków miejscowości naszego powiatu, do zapoznawania się z lokalną tradycją i kulturą, do obcowania z przyrodą, która nas otacza i do włączania się we wciąż płynący nurt życia naszych wspólnot.

 

/Ze wstępu Rady i Zarządu Powiatu Strzyżowskiego/

 

Tytuł: Miejscowości Powiatu Strzyżowskiego
Teksty: Agnieszka Zielińska, Antoni Chuchla, Robert Godek
Wydawca: Zarząd Powiatu Strzyżowskiego
Strzyżów 2018
ISBN 978-83-65551-83-2
Oprawa: twarda
Ilość stron: 256