Muzeum Kresów w Lubaczowie. Przewodnik. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum Kresów w Lubaczowie. Przewodnik.

Przewodnik po Muzeum Kresów w Lubaczowie obejmujący historię placówki na tle dziejów ziemi lubaczowskiej, najważniejsze kolekcje muzealne oraz opis wystaw stałych: „Dzieje ziemi lubaczowskiej”, „Dziedzictwo Kresów”, „Kultura wsi lubaczowskiej” oraz „Portret reprezentacyjny i epitafijny”.

Głównym celem przewodnika jest ukazanie bogactwa i różnorodności muzealnych zbiorów. Są one skarbnicą dziejów kultury ziemi lubaczowskiej. W przewodniku sięgniemy do historii powstania lubaczowskiego Muzeum. Ukazano w nim postacie, które przyczyniły się do rozwoju placówki – najważniejszej instytucji kultury na całej ziemi lubaczowskiej. Powstanie Muzeum w latach 60. XX w. dało możliwość ocalenia dla przyszłych pokoleń materialnych i niematerialnych śladów przeszłości Lubaczowa i związanych z nim miejscowości. Dzięki muzealnym zbiorom, licznym dokumentom archiwalnym i fotograficznym, można prześledzić losy poszczególnych osób i całej społeczności. W zbiorach ważne miejsce zajmują także zabytki związane z kulturą wsi lubaczowskiej. Mówią nam o strojach, narzędziach pracy, uprawach, obrzędowości i barwnym krajobrazie regionu. Lubaczowskie Muzeum posiada także bogatą kolekcję sztuki Kresów dawnej Rzeczypospolitej, na którą składają się obiekty pochodzące z wyposażenia kresowych dworów, pałaców i przede wszystkim świątyń. Ważne miejsce w muzealnej kolekcji zajmuje także kolekcja rysunku współczesnego, która jest sukcesywnie rozszerzana, dzięki organizowanemu od 1993 r. Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego.

Teksty: Zygmunt Kubrak, Stanisław Piotr Makara, Janusz Mazur, Grzegorz Dąbrowski
Redakcja: Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur
Wydawca: Muzeum Kresów w Lubaczowie
Lubaczów 2005
ISBN: 83-92-2816-5-9
Oprawa: miękka
Ilość stron: 189